Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZBORNO ZAKONODAVSTVO: Birački spisak je od februara povezan sa matičnim knjigama umrlih i venčanih u elektronskom obliku, tako da čim matičari unesu da je neko preminuo, venčao ili razveo se uz promenu prezimena, u roku od 24 časa ta će se izmena evidentirati i u biračkom spisku


Birački spisak je od februara povezan sa matičnim knjigama umrlih i venčanih u elektronskom obliku, tako da čim matičari unesu da je neko preminuo, u roku od 24 časa ta će se izmena evidentirati i u biračkom spisku i pokojnik će biti izbrisan. Takođe, ako se neko venča ili razvede uz promenu prezimena, u istom roku i to će se izmeniti.

Izvršni direktor CeSID-a Bojan Klačar objašnjava da je na nivou izbornog zakonodavstva bilo malo izmena od 2012. odnosno da nije promenjeno ništa u klasičnom izbornom zakonu, koji se odnosi na sprovođenje izbora i rad RIK.

- Međutim, u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) promenjeno je nekoliko članova i uneta je odredba da se sredstva koja stranke dobijaju iz budžeta za redovan rad mogu koristiti za kampanju. Opoziciji je to sporno, jer vladajuće partije na osnovu ranijih rezultata na izborima dobijaju znatno više novca koji mogu da koriste u kampanji. To im je postalo sporno kada je vladajuća stranka značajno odskočila sa rezultatom, a do 2012. godine bile su manje razlike u stranačkim rezultatima.

Klačar navodi i da su 2014. usvojena tri nova medijska zakona koja se bave generalnim uređenjem medija, i osim jedne, ostale promene u njima ne tiču se izbora. Ukazuje da je 2015. REM usvojio novi Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, koji je mnogo skromniji i sa manje pravila u ponašanju medija u odnosu na ranije:

- RRA je od 2003. izdavao opšta obavezujuća uputstva za medije, koja su morali da poštuju. Novi dokument REM je bio široko postavljen, dozvoljavajući medijima mnogo više slobode, i izgledao je lošiji nego ranija uputstva. Međutim, taj pravilnik je u februaru ove godine stavljen van snage.

Izvor: Vebsajt Novosti, 17.08.2019.
Naslov: Redakcija