Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: NBS će detaljno proveriti postupanje banaka u vezi sa primenom Zakona i ukoliko utvrdi bilo kakve nepravilnosti, naložiće njihovo otklanjanje, bez obzira na zaključen ugovor o konverziji


Vrednost oko 90 procenata kreditnih partija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji su konvertovani u evre iznosi oko 58,5 milijardi dinara, pokazuju poslednji podaci Narodne banke Srbije (NBS).

Leks specijalis za rešavanje dugogodišnjeg problema građana zaduženih u švajcarcima donet je krajem aprila, a stupio je na snagu 7. maja.

Posebnim Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), predviđeni rok za dogovor sa bankama za prebacivanje stambenih kredita iz franaka u evre je bio do 7. jula ove godine.

Međutim, pojedini korisnici stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da u roku od 30 dana od prijema ponude za zaključenje ugovora o konverziji zaključe sa bankom pomenuti ugovor, a prihvatili su ponudu za zaključenje.

U narednom periodu se zato, kažu za Tanjug u NBS, može očekivati dodatni rast kreditnih partija konvertovanih u evre, u skladu sa zakonom o konverziji.

Narodna banka Srbije će detaljno proveriti postupanje banaka u vezi sa primenom Zakona o konverziji i ukoliko utvrdi bilo kakve nepravilnosti, naložiće njihovo otklanjanje, bez obzira na zaključen ugovor o konverziji, kažu u Centralnoj banci.

Ako NBS utvrdi da je banka u ugovor unela odredbu koja je suprotna Zakonu o konverziji, ističu, naložiće zabranu njene dalje primene, odnosno, odrediti drugi način otklanjanja nepravilnosti, u skladu sa svojim nadležnostima.

Vlada Srbije je inače početkom avgusta donela Uredbu o naknadi troškova bankama u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga, a kojom je uređena sadržina zahteva za naknadu troškova.

Uredbom se propisuju bliži uslovi i obavezni elementi ugovora kojim se utvrđuje iznos koji Republika Srbija preuzima kao obavezu na ime naknade troškova konverzije i umanjenje duga.

Izvor: Politika, 18.08.2019.
Naslov: Redakcija