Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUP MULTIPLEKSU


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" od 18. avgusta 2014. godine.

Pravilnik detaljno uređuje tehničke uslove i dinamiku procesa prelaska na digitalno emitovanje TV programa. Njim se utvrđuje raspored radio-frekvencijskih kanala po zonama raspodele za prvi, drugi i treći multipleks, način pristupa multipleksu, kao i dalji razvoj Inicijalne mreže za testiranje emitovanja digitalnog TV signala. Pravilnik definiše da najmanje 95% stanovništva u prvom multipleksu bude pokriveno digitalnim terestričkim televizijskim signalom, a najmanje 90% stanovništva u drugom i trećem multipleksu.

Pored toga, definisani su rokovi za početak simulkasta i gašenje analognih servisa, po zonama raspodele. Simulkast predstavlja tranzicioni period tj. paralelno emitovanje i analognog i digitalnog televizijskog signala. Određeno je da 1. septembra 2014. godine počne simulkast, a prvi analogni predajnici biće isključeni 1. marta 2015. godine.

U prilogu Pravilnika dati su Minimalni tehnički uslovi za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog signala, čime je precizirano kakav signal treba da su u mogućnosti da prime digitalni TV prijemnici (televizori i set-top-boksovi). U skladu sa tim uslovima, Ministarstvo će uspostaviti žig garancije "Digital TV" koji će služiti za označavanje prijemnika, kako bi građani lakše prepoznali proizvode koje mogu da koriste za prijem digitalnog TV signala u Republici Srbiji.

Državna sekretarka Tatjana Matić je istakla da digitalizacija zemaljske televizije predstavlja proces od velikog značaja za unapređenje sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, posebno u kontekstu novih komunikacionih, informativnih i interaktivnih usluga koje će biti dostupne građanima. Digitalna televizija omogućava bolji kvalitet zvuka i slike, raznovrsnije sadržaje i više televizijskih programa, nove mogućnosti za dvosmernu komunikaciju, televiziju visoke rezolucije, usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.

Državi će digitalizacija omogućiti efikasnije i racionalnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra. Oslobođeni deo spektra će se koristiti za nove usluge, promociju razvoja tehnologije, unapređenje konkurencije i više mogućnosti za unapređenje stvaralaštva i očuvanje kulturnog identiteta.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, 18.8.2014.