Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USAGLAŠENOST PROPISA


Uredbe su podzakonski akti kojim se razrađuju zakonske norme i donosi ih Vlada Srbije radi sprovođenja nekog zakona. Dakle, izvor života neke uredbe, odnosno ovlašćenje za njeno donošenje mora da postoji u zakonu. Srbija ima uredbu koja bi trebalo da je beživotna, ali je ona nadživela svoj izvorni zakon, a to je Uredba o priznanjima za obavljanje poslova u državnim organima. Pravni osnov za donošenje ove uredbe nalazi se u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima.

Zakon o radnim odnosima u državnim organima prestao je da važi za državne organe 1. 7. 2006. godine, kada je stupio na snagu Zakon o državnim službenicima. Članom 189 Zakona o državnim službenicima propisano je da se nastavlja primena Zakona o radnim odnosima u državnim organima, ali samo u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnog zakona.

Uredba o priznanjima za obavljanje poslova u državnim organima usvojena je za vreme Slobodana Miloševića, davne 1997. godine (Sl. glasnik RS", br. 53/97, 56/97 i 69/11), a Vlada Srbije je "oživela" navedenu uredbu, dopunjujući je tokom septembra 2011. godine. Kako je osnov za donošenje uredbe u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima, koji je prestao da važi za državne organe, i čije odredbe nastavljaju da se primenjuju samo u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave, novu uredbu (ali ne i dopunu postojeće) mogla je da donese samo Pokrajinska vlada - za pokrajinske organe, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave - za lokalne službenike u vidu odluke. Inače, ovom uredbom utvrđuju se vrste priznanja i uslovi, kao i postupak za njihovu dodelu postavljenim i zaposlenim licima u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, kao i sudijama za prekršaje. Primenjuje se i na zaposlena i postavljena lica u stručnoj službi predsednika Republike, Narodne skupštine, Vlade Republike Srbije, Ustavnog suda i Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

Propisano je, takođe, da se priznanja dodeljuju u vidu:

- novčane nagrade (najviše u iznosu pet prosečnih zarada, s tim što je pomenutom dopunom određeno da novčana nagrada može da bude i veća zbog uspešne realizacije zadataka koji su od naročitog interesa za Republiku Srbiju),

- poklona (najviše u vrednosti tri prosečne zarade) i

- zahvalnica u pismenom obliku.

Novčana nagrada dodeljuje se: 1) za uspešno obavljanje poslova od naročitog značaja za rad državnih organa; 2) za poseban doprinos u obezbeđivanju i unapređivanju pravnog sistema u odgovarajućoj oblasti; 3) za uspešan rad u povremenom radnom telu Vlade ili Narodne skupštine; 4) za dugotrajno angažovanje na poslovima izvan redovnog radnog vremena.

Poklon se dodeljuje za: 1) poseban doprinos radu državnih organa; istovremeno uspešno obavljanje više poslova iz nadležnosti državnih organa; poseban doprinos u pripremi nacrta zakona, plana, programa, projekata ili sličnih akata!

Imajući prethodno u vidu, kao i činjenicu da su ministri i druga postavljena lica angažovani u više radnih tela Vlade, 2011. godine zatražili smo (Sindikat pravosuđa Srbije) od Vlade Mirka Cvetkovića da nas obavesti koliko je i kome za vreme mandata te vlade isplaćeno na ime priznanja u vidu novčane nagrade.

Odgovoreno nam je da se navedena uredba ne primenjuje, što izaziva sumnju, jer ako se ne primenjuje, zašto i posle toliko godina nije ukinuta nego je dopunjena? Pošto nije ukinuta, nameću se različita pitanja - da li se "povampirenom uredbom", možda, podižu primanja javnih funkcionera koji javnosti prikazuju skromnu visinu samo plate? Da li se, možda, ona primenjuje u tajnom finansiranju izbornih i drugih potreba političkih partija? Da li se, možda, novčane nagrade skrivaju od Agencije za borbu protiv korupcije? Da li se, možda, novčane nagrade skrivaju i od poreskih organa?

Izvor: www.danas.rs, Sladjanka Milosevic