Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U SKUPŠTINU RS STIGAO NA POTVRĐIVANJE SPORAZUM O KREDITU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Vlada Srbije i IBRD potpisale su ugovor o kreditu 10. jula 2014, navodi se u obrazloženju sporazuma.

  • U Skupštinu Srbije stigao je na potvrđivanje sporazum o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 145,3 miliona evra (200 miliona dolara) za dokapitalizaciju Agencije za osiguranje depozita Srbije.

Prema sporazumu objavljenom na sajtu Skupštine (parlament.gov.rs), rok otplate zajma je 18 godina uključujući grejs period od pet godina, a kamata je šestomesečni euribor plus varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,27 odsto.

Srbija će kredit IBRD, članice grupe Svetske banke, vratiti u 26 uzastopnih polugodišnjih rata, svakog 15. aprila i 15. oktobra svake godine, počevši od 15. aprila 2019. godine.

Kako se navodi, kredit će ojačati finansijski i institucionalni kapacitet Agencije za osiguranje depozita, kako bi mogla da izvršava svoje obaveze u pogledu osiguranja depozita i da bi služio kao centralni deo sigurnosne mreže finansijskog sektora.

Podseća se da su sredstva Fonda za osiguranje depozita potrošena krajem 2012. i delom u 2013. godini za pokriće gubitaka nastalih lošim poslovanjem Nove Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine, kao i da fond ima dodatne obaveze prema Poštanskoj štedionici koja je preuzela obaveze likvidiranih banaka.

"S obzirom da su sredstva Fonda za osiguranje depozita, nakon rešavanja problema sa kojima su se suočile u svom poslovanju Nova Agrobanka i Razvojna banka Vojvodine, potrošena, jasno je da sistem osiguranja depozita nije efikasan i da zahteva podršku", navodi se u obrazloženju sporazuma o kreditu IBRD.

Izvor: RTV