Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Svaka treća mama oštećena je Zakonom


Veliki broj mama oštećen je primenom novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon).

Portal Bebac.com objavio je informacije koje je dobio od Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o broju korisnika prava iz Zakona.

Nižu platu od one koju su mame imale pre odlaska na porodiljsko bolovanje imaju sve mame koje su radile manje od 18 meseci i to:

5.311 mama koje su radile između 12 i 18 meseci pre otvaranja bolovanja

4.463 mame koje su radile između 6 i 12 meseci pre otvaranja bolovanja

3 373 mame koje su radile manje od šest meseci pre otvaranja bolovanja

Ukupno: 13 147 mama

Zakonski minimalac dobijale su mame koje su radile punih šest meseci i to samo za prva tri meseca, odnosno za period korišćenja porodiljskog bolovanja ali ne i bolovanja radi nege deteta.

Punu naknadu zarada od 100 % u istom periodu dobilo je 25 090 žena.

U prethodnih 11 meseci 480 mama je neosnovano dobilo umanjene naknade zarada jer zarađuju više od tri prosečne plate u Srbiji. Iako ove mame plaćaju najveće doprinose i to sa limitom na pet prosečnih plata, zato što su se odličile na potomstvo država ih je oštetila i to sa velikim novčanim iznosima.

Za razliku od prethodno važećeg Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) po kojem su mame za punu naknadu zarade morale da budu u radnom odnosu 12 meseci, po novom Zakonu period obračuna produžen je na 18 meseci. Dodatna izmena koja kaže da se za svaki mesec u kojem nije bilo primanja računa 0 dinara, u velikoj meri je umanjila naknade zarada svim mamama koje nemaju 18 meseci vezanih primanja.

Po prethodno važećem Zakonu porodilja koja je radila manje od 12 meseci, za mesece u kojima nije dobijala platu računalo se 50% od prosečne zarade u Srbiji.

To znači da sve mame koje su radile manje od 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja (koje ne ulazi u prosek naknade zarade po novom Zakonu) dobijaju manju naknadu zarade od one koju bi dobijale po starom Zakonu.

U prvih 11 meseci primene Zakona, naknadu zarada na porodiljskom odsustvu ostvarilo je 33.017 mama

Država je za ovu namenu izdvojila: 7.193.136.604 dinara.

Naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta koristilo je 24.537 korisnika i to 24.422 majki i 115 očeva.

Za ovu namenu izdvojeno je 5.591.814.420 dinara.

Proširen broj korisnika naknade zarada – koliko je država izdvojila novca za ovu namenu?

Pozitivna strana novog Zakona, koju nadležni posebno ističu, je proširen broj korisnika pa tako po ovim izmenama, pravo na naknadu zarade na porodiljskom imaju i žene koje nisu u radnom odnosu kod poslodavca ali su drugim oblicima rada imale uplaćene doprinose. Tu spadaju žene angažovane po ugovoru o delu, ugovoru o privremeno povremenim poslovima, poljoprivrednice, preduzetnice i sl..

Ukupno korisnika prava na ostale naknade po osnovu rođenja deteta je: 4.425.

914 žena ima prihode od samostalne delatnosti u nekom od 18 meseci koji se uzimaju za obračun, a 18 žena ima prihode od poljoprivrede.

Za ovu namenu država je izdvojila ukupno: 304.488.830 dinara, odnosno 68.811 po korisnici za 11 meseci ili u proseku 6.255 dinara po korisnici mesečno.

Ukupno 79.207 roditelja ostvarilo je pravo na roditeljski dodatak i to:

Za prvo dete: 31.817

Za drugo dete: 32.916

Za treće dete: 11.589

Za četvrto dete: 2.852

Ukupno: 79.174

Za ovu namenu država je izdvojila ukupno: 9.935.803.857 dinara.

Izvor: Vebsajt Danas, 16.07.2019.
Naslov: Redakcija