Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA ODUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 18. jula 2019. godine, usvojena je Oduka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini.

Osnovna Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019) je doneta u skladu sa odredbama novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) i primeni je od 17. juna 2019. godine.

Odluka je u tački 2. pretrpela sledeće:

  • dopunu sa 15 tarifnih oznaka iz Glava 27, 85 i 90 (ex 2712 90 39 00, 8504 50 20 00, 8532 21 00 00, 8532 29 00 00, 8533 29 00 00, 8536 50 11 00, 8536 50 19 00, 8536 61 90 00, 8539 29 98 00, 8542 32 75 00, 8542 33 90 00, 8542 39 90 00, 8548 90 90 00, 9013 80 30 00), i

  • izmenu stope carine za jednu tarifnu oznaku (8504 50 95 90).

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 18.07.2019.