Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE I VISOKOG SAVETA JAVNOG BELEŽNIŠTVA FRANCUSKE: Proširenje saradnje na oblasti digitalizacije arhiva, javnobeležničkih aktivnosti i javnobeležničkih isprava, kao i na uspostavljanje registra testamenata


Javno beležništvo Republike Srbije i Republike Francuske proširiće saradnju na oblast digitalizacije i dalje nastaviti razmenu iskustava, predviđeno je potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Francuske.

Memorandum, koji su potpisali pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić i predsednik Visokog saveta javnog beležništva Francuske Žan Fransoa Humbert, ima za cilj jačanje već postojeće saradnje između strana i njeno proširenje na oblast novih tehnologija.

Potpisima na Memorandumu strane su se obavezale da će saradnju proširiti na oblasti digitalizacije arhiva, javnobeležničkih aktivnosti i javnobeležničkih isprava, kao i na uspostavljanje registra testamenata.

Memorandum, koji je potpisan u okviru zvanične posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Republici Srbiji, važiće dve godine, nakon čega će biti prećutno obnavljan za iste vremenske periode.

U Memorandumu koji je svečano potpisan u Palati Srbija navodi se da su dugi odnosi prijateljstva između francuskog javnog beležništva i Republike Srbije omogućili ponovno uvođenje javnog beležništva u Srbiji, kao i da je nesporan zajednički interes da se promoviše saradnja u pravnoj, a naročito javnobeležničkoj oblasti.

Takođe, u Memorandumu se ističe da francusko i srpsko javno beležništvo žele da nastave da razmenjuju znanje, vizije i iskustva iz oblasti javnobeležničke profesije, pravne sigurnosti i novih tehnologija, uz poštovanje trajnih načela ravnopravnosti i obostrane koristi.

Prema Memorandumu, strane će za svaku od navedenih aktivnosti zajednički odrediti kalendar i potrebne resurse, a svake godine će napraviti pregled realizovanih aktivnosti radi utvrđivanja programa aktivnosti za naredne godine.

Želja za nastavkom u razmeni iskustava i jačanje osnova za dalju saradnju u oblasti izvršenja uokvireni su potpisivanjem Pisma o namerama između Ministarstva pravde i Nacionalne komore izvršitelja Francuske.

Tim pismom, koje su potpisali pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić i predsednik Nacionalne komore izvršitelja Francuske Patrik Sanino, predviđena je namera za daljom saradnjom i razmenom podataka na polju pravosudne saradnje, kao i u ostalim temama od zajedničkog interesa.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 16.07.2019.
Naslov: Redakcija