Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI: Odluka dopunjena sa 33 nove tarife


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 17. jula 2018. godine, usvojila Odluku o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2018. godini.

Ovom merom je tačka 2. stav 1. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017 i 23/2018) dopunjena sa 33 nove tarifne oznake iz Glava: 18, 21, 23, 28, 48, 73, 85. i 94. Carinske tarife za sirovine i repromaterijale, koje domaći proizvođači koriste kao repromaterijal u sopstvenoj proizvodnji. Za ovu robu carinske dažbine se smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 18.07.2018.