Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISANO UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


Ministar pravde Nela Kuburović izrazila je uverenje da će Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ubrzati postupak poravnanja, odnosno obeštećenja stranaka.

Kuburović je pomenuti dokument potpisala sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Dragomirom Milojevićem, državnim pravobraniocem Oliverom Stanimirović i direktorom Pravosudne akademije Nenadom Vujićem.

Ona je objasnila da se poravnanjem, odnosno obeštećenjem stranaka za koje je utvrđeno da imaju povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, mogu izbeći novi postupci pred sudovima.

Naime, kako je navela, kada se utvrdi da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, stranke imaju mogućnost da se obrate Državnom pravobranilaštvu, da putem poravnanja nadoknade svoju nematerijalnu štetu ili da se upute u parnicu.

U poslednje tri godine nije bilo dosledne i efikasne primene poravnanja i građani su se uvek opredeljivali za tužbu koja nije bila samo tužba za naknadu nematerijalne štete, već je budžet Republike bio opterećen troškovima advokata i troškovima izvršenja, ukazala je Kuburović.

Ona je izrazila nadu da će se kroz promociju ovog uputstva, pre svega, omogućiti da stranke brže dođu do naknade, da se rasterete i sudovi, kao i da se smanji priliv novih predmeta, sve u cilju dostizanja suđenja u razumnom roku.

Prema njenim rečima, jedino sveobuhvatna, sistemska reakcija može doprineti efikasnijem sudstvu u Srbiji.

Kuburović je, podsetivši na to da je potpisano četvrto u nizu uputstava između Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, rekla da su ovoga puta tu i novi potpisnici – Pravosudna akademija i Državno pravobranilaštvo.

Ministarstvo pravde će, kako je podvukla, na svaki način pokušati da promoviše alternativni način rešavanja sporova, naglasivši da kroz ovo uputstvo Srbija ispunjava i svoju obavezu iz Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, koja upravo promoviše alternativne načine rešavanja sporova, a sve radi rasterećenja sudova.

Izvor: Vebsajt Vlade, 18.07.2018.
Naslov: Redakcija