Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI PRAVILNIK O POSTUPANJU SOCIJALNIH RADNIKA U SLUČAJEVIMA INSTITUTA "VIĐANJA DECE U KONTROLISANIM USLOVIMA"


U centrima za socijalni rad biće pojačane mere fizičko-tehničkog obezbeđenja i uveden video nadzor, a doneće se i Pravilnik o postupanju socijalnih radnika u slučajevima instituta "viđanja dece u kontrolisanim uslovima".

To je odlučeno na sastanku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića sa direktorima centara za socijalni rad i predstavnicima reprezentativnih sindikata povodom tragičnih ubistava dve žene i deteta u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i Rakovici.

Kako bi se ovakvi tragični događaji sprečili u budućnosti, Ministarstvo je donelo niz mera koje podrazumevaju uvođenje policijskog obezbeđenja u centre za socijalni rad u dogovoru sa službama lokalne samouprave koje su nadležne za osnivanje centara, da svako ponašanje koje je direktna ili indirektna pretnja po bezbednost zaposleni prijave policiji sa kojom će ministarstvo za rad bliže sarađivati na ovim pitanjima, i posebno će se insistirati na donošenju Uputstva svim centrima za socijalni rad o proceni najboljeg interesa deteta prilikom viđanja u "kontrolisanim" uslovima.

- Policijski nadzor će biti omogućen tako što će, pored stalnog obezbeđenja u centrima, radnici vršiti procenu stranaka koje dolaze i imati pravo da traže prisustvo policije i pri viđanju roditelja sa decom u kontrolisanim uslovima – objasnio je ministar Đorđević. A da socijalni radnici do sada nisu imali jasan Pravilnik za postupanje u ovakvim situacijama, ukazala je Mirjana Veljović, predsednica sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti, navodeći da je to jedan od veći problema u njihovom radu, te da zbog toga nisu adekvatno pripremljeni za situacije kao što su ubistva koja su se dogodila.

- Što se tiče instituta viđanja u kontrolisanim uslovima, to ne prepoznaje ni jedan zakon. To je sudska praksa i mera koja se izrodila iz poremećenih porodičnih odnosa, roditeljskih (ne)kompetencija a mi smo prinuđeni da to sprovedemo iako nismo imali instrukcije o postupanju u takvim uslovima – naglašava Veljović, dodajući da je za adekvatnu primenu postojećih ali i budućih propisa neophodna pomoć ministarstava pravde i unutrašnjih poslova.

Izveštaj o događaju u centru na Novim Beogradu pokazao je da je bilo propusta, naveo je ministar Đorđević, i dostavljen je tužilaštvu, a ministar veruje da će uskoro biti dostupan javnosti.

Izvor: Vebsajt Danas, A. P., 17.07.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija