Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Neosnovano pritvorenima u prvih šest meseci 2017. godine isplaćeno 786 miliona dinara, na osnovu presuda o naknadi štete, na osnovu sporazuma oštećenih sa Ministarstvom pravde o visini naknade štete i na ime troškova postupka


Zbog krivičnih postupaka koji nisu završeni osuđujućim presudama, država Srbija je samo u prvih šest meseci 2017. godine isplatila neosnovano pritvorenima ukupno 786 miliona dinara: na osnovu presuda o naknadi štete, na osnovu sporazuma oštećenih sa Ministarstvom pravde o visini naknade štete i na ime troškova postupka.

Do ovog podatka "Politika" je došla posle istraživanja, koje smo sproveli posle sve učestalijih vesti o konačnim oslobađajućim presudama.

U Visokom savetu sudstva navode da su svi sudovi u Srbiji tokom prvih šest meseci 2017. godine isplatili 411 miliona dinara samo za troškove krivičnog postupka onima koji su bili bez osnova pritvoreni i krivično gonjeni. Reč je o troškovima krivičnog postupka i svim izdacima okrivljenih za branioce, punomoćnike i veštake i to u tri slučaja: kada je postupak pravosnažno obustavljen, kada se optužba odbije i kada se okrivljeni oslobodi od optužbe.

Zatim je Ministarstvo pravde saopštilo podatak o 14 miliona dinara koji su ove godine isplaćeni na osnovu sporazuma oštećenih sa Komisijom za utvrđivanje naknade štete osobama neosnovano lišenim slobode.

Konačno, Ministarstvo pravde je dostavilo odgovor na pitanje koliko je ukupno isplaćeno na osnovu parnica za naknadu štete po tužbama oštećenih, koje su okončane pravosnažnim sudskim presudama. Reč je o sumi od 361 milion dinara, koja je od 1. januara do 30. juna isplaćena iz budžeta Ministarstva pravde. Ovo Ministarstvo saopštilo je i druge podatke o isplatama sa svog budžeta.

"U 2017. godini, zaključno sa junom, isplaćeno je ukupno 654.000.000 dinara građanima na osnovu izvršnih pravosnažnih odluka. Više od polovine tog iznosa odnosi se na odštete građanima zbog neosnovanog pritvora. Zaključno sa junom ove godine po tom osnovu je isplaćeno 361.410.000 dinara", zvaničan je odgovor Ministarstva pravde.

Sa sumom od 360 miliona dinara mogla bi da se napravi jedna nova velika zgrada pravosudnih organa – rekli su nadležni u ovom Ministarstvu.

Na dodatno pitanje na šta se odnosi iznos koji predstavlja razliku između 654 i 361 milion, daju odgovor da se ta razlika od 293 miliona dinara odnosi na tri vrste isplata.

To su isplaćene razlike u platama za neizabrane sudije i tužioce, za period kada su bili neizabrani, zatim isplate za rehabilitaciona obeštećenja i isplate razlika za plate zaposlenih u pravosuđu koji su ostali neraspoređeni tokom reforme 2010. godine – ukazali su u Ministarstvu pravde.

Naglašavaju da ove isplate nisu njihov direktan trošak, već da su troškove napravili sudovi i sudije.

"Mi samo po zakonu isplaćujemo odštete iz našeg budžeta", navode u Ministarstvu.

Takođe dodaju da je još oko 200 miliona dinara isplaćeno 2017. godine po osnovu odluka Ustavnog suda na ime materijalne naknade po pravosnažnim presudama privrednih i sudova opšte nadležnosti, koje se odnose na isplatu neisplaćenih zarada i potraživanja iz komercijalnih odnosa poveriocima protiv društvenih preduzeća koja su bila u stečaju.

Kada se sve sabere, Ministarstvo pravde je u prvoj polovini ove godine olakšalo svoju kasu za oko 865 miliona dinara, a od toga se 361 milion odnosi na odštete po tužbama neosnovano pritvorenih i još 14 miliona za sporazumne odštete. Sudovi su za troškove postupka u ovakvim slučajevima ostali "kratki" za 411 miliona dinara, pa su se mnogi od njih suočili i sa blokadom računa, jer se ovi troškovi naplaćuju prinudnim putem direktno sa računa sudova koji su donosili oslobađajuće presude.

Nijedan dinar nije skinut sa računa tužilaštava koja u ovakvim slučajevima nisu obezbedila dovoljno dokaza koji bi doveli do osuđujuće presude. U Državnom veću tužilaca rekli su da je za građane svejedno iz koje kase se isplaćuju odštete, jer se sav taj novac izdvaja iz državnog budžeta.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 16.07.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija