Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo prvi postupak zbog novog krivičnog dela "proganjanje". Za postojanje ovog krivičnog dela potrebno je da neko u toku određenog vremenskog perioda neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja drugoj osobi protivno njegovoj volji, da protivno volji druge osobe nastoji da sa njom uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije. Ako je proganjanjem izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo žrtve ili njenog bliskog srodnika, KZ predviđa kaznu zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju smrti progonjene osobe ili njoj bliskog lica, zaprećena kazna za učinioca je zatvor od jedne do 10 godina


Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je prvi postupak zbog novog krivičnog dela "proganjanje" protiv V.M. iz Beograda zbog sumnje da je protivno volji J.M. pokušavao da sa njom uspostavi kontakt slanjem SMS poruka i pozivima, rečeno je u tom tužilaštvu.

Krivičnu prijavu protiv V.M. tužilaštvu je podnela oštećena J.M, preko punomoćnika advokata, a nakon razmatranja prijave i priloženih dokaza tužilaštvo je zakazalo saslušanje osumnjičenog V.M, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Krivičnom prijavom V.M. se tereti da je u "određenom vremenskom periodu protivno volji oštećene J.M. nastojao da sa njom uspostavi kontakt neposredno i putem sredstava komunikacije, na taj način što ju je putem telefona konstantno pozivao i slao SMS poruke".

Ovo je prva krivična prijava zbog krivičnog dela proganjanje koje je u naš pravosudni sistem uvedeno Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) od 1. juna 2017. godine.

U Prvom osnovnom tužilaštvu objašnjavaju, da je za postojanje krivičnog dela "proganjanje" potrebno da neko u toku određenog vremenskog perioda neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja drugoj osobi protivno njegovoj volji, da protivno volji druge osobe nastoji da sa njom uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije.

Takođe, ovo krivično delo čini i onaj ko zloupotrebljava podatke o ličnosti druge osobe ili njemu bliske osobe radi nuđenja robe ili usluga, da preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica, ili njemu bliskog lica, ili da preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život osobe prema kome se radnja preduzima.

Dakle, da bi postojalo krivično delo proganjanje neophodan je vremenski kontinuitet preduzimanja radnje izvršenja, ukazali su u tužilaštvu.

Kod lakših oblika ovog krivičnog dela, kako su dodali, nije potrebno da postoji pretnja da će se napasti na život ili telo neke osobe, ili njemu bliske osobe da bi tužilaštvo otpočelo krivično gonjenje po službenoj dužnosti, što ovo krivično delo razlikuje od krivičnog dela "ugrožavanje sigurnosti".

Za ovo krivično delo Zakon je predvideo novčanu kaznu ili zatvor do tri godine.

Ako je proganjanjem izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo žrtve ili njenog bliskog srodnika, Zakon predviđa kaznu zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju smrti progonjene osobe ili njoj bliskog lica, zaprećena kazna za učinioca je zatvor od jedne do 10 godina.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.07.2017.
Naslov: Redakcija