Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: ODRžANA SEDNICA SKUPšTINE GRADA - DONETE ODLUKE O RASPISIVANJU KONKURSA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U PRIGRADSKOM I LOKALNOM PREVOZU PUTNIKA, O IZMENI ODLUKE O JAVNOJ RASVETI, O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU, O IZMENAMA ODLUKE O UTVRđIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NAD KOJIM GRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAšćENJA, KAO I CENOVNIK USLUGA ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE


Odbornici Skupštine grada Beograda doneli su 18. jula 2016. godine Odluku o raspisivanju konkursa za javno-privatno partnerstvo u prigradskom i lokalnom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, što će žiteljima prigradskih naselja omogućiti veći komfor u autobusima, a predviđen je i veći broj linija.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Odluku o izmeni Odluke o javnoj rasveti, kojomje promenjen kalendar paljenja i gašenja osvetljenja u Beogradu, i to na način da se na dnevnom nivou odlučuje o vremenu uključivanja javne rasvete.

Važeća Odluka o javnoj rasveti ("Sl. list grada Beograda", br. 4/87, 10/87 - ispr., 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 i 11/2005), datira čak iz 1987. godine. To je bilo neverovatno s obzirom na klimatske promene od tog vremena. Takođe je bilo problematično što je takva materija bila regulisana skupštinskom odlukom. Odluka je promenjena tako što je Sekretarijatu za energetiku omogućeno da u skladu sa novim klimatskim promenama dnevno daje naloge kada će se uključivati javna rasveta – istakao je Vesić.

Usvojene su i izmene Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor nad kojim grad ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave.

Odbornici su dali saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2016. godinu "Gradskog stambenog", na odluke o raspodeli neto dobiti za prošlu godinu "Gradskog stambenog" i Urbanističkog zavoda Beograda, kao i na odluku u pokriću gubitka iz ranijih godina "Beograd puta".

Usvojene su i izmene osnivačkih akata nekoliko komunalnih preduzeća.

Gradski odbornici usvojili su planove detaljne regulacije područja Jajinci – celina A1 i za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do Venizelosove ulice. Doneto je i 38 odluka o izradi planova detaljne regulacije za delove opština Surčin, Palilula, Novi Beograd, Zvezdara, Savski venac, Zemun, Voždovac, Čukarica i Rakovica.

Gradski odbornici usvojili su i Katalog urbane opreme za uređenje i opremanje javnih površina.

Katalog urbane opreme je integralni dokument kojim su definisane karakteristike i izgled pojedinačnih elemenata urbane opreme, mobilijara i teksture, kao i njihova prostorna primena u okviru definisanih zona grada.

Usvajanjem ovog dokumenta, svi koji projektuju, vrše javne nabavke i postavljanje elemenata na javnim površinama biće u obavezi da se pridržavaju standarda. Grad će tako u narednom periodu između ostalog dobiti tipska stajališta za bicikle, poklopce šahtova sa grbom grada, kamena popločanja i ivičnjake i osvetljene fasade u istorijskom jezgru, klupe na kojima se solarnom energijom pune mobilni uređaji, a sve fasade koje se budu rekonstruisale dobiće antigrafit premaz. Ove promene će se realizovati u dužem vremenskom periodu, postepeno, obnavljanjem stare opreme shodno potrebama i dotrajalosti postojeće opreme.

Katalog je nastao kao rezultat analize postojećih elemenata čijom je selekcijom utvrđeno koji elementi se zadržavaju, koji elementi se zadržavaju sa određenim stepenom korekcije, a koje elemente treba potpuno ukloniti ili zameniti novim.

U skladu sa tim izvršen je izbor postojećih elemenata i odabrani oni koji se zadržavaju, korekcija postojećih elemenata koji se modifikuju, kao i dizajn novih elemenata urbane opreme i mobilijara.

Katalog je podeljen na tri osnovne kategorije, a to su Urbana oprema, Urbani mobilijar i Urbana tekstura.

Osnovne kategorije se dalje dele na grupe elemenata prema svojoj funkciji u otvorenom javnom gradskom prostoru i označene su kataloškim brojem navedenim u indeksu. Prezentacija svakog elementa u okviru kataloga sastoji se od crteža i tekstualnog opisa osnovnih karakteristika koje se odnose na materijal, boju, vid zaštite, montažu i specifičnosti koje su prikazane u napomeni. Na svakom kataloškom listu date su zone u kojima se posmatrani element primenjuje.

Vodeći se karakterom šest izdvojenih gradskih zona i specifičnostima urbane opreme, mobilijara i teksture koji su se našli u ovom dokumentu i njegovom primenom, očekuje se ostvarenje cilja da se preko elemenata male razmere utiče na generisanje prepoznatljivosti, a pre svega utilitarnog i vizuelnog kvaliteta otvorenih javnih gradskih prostora Beograda.

Između, ostalog, prvoj zoni pripadaju Beogradska tvrđava i spomenik kulture i prostorno kulturno istorijske celine Kosančiveć venac, Kopitareva gradina, područje oko Dositejevog liceja, Topčiderski park istaro jezgro Zemuna.

Druga zona podrazumeva područje Knez Mihailove ulice, treća područje Novog Beograda, a četvrta područje centralne zone utvrđene granicom Dunava na severu...

Katalog urbane opreme usvaja se kroz izmene i dopune Odluke o komunalnom redu, a prepiremila ga je Direkcija za građevinsko zemljište kao jedan od zadataka dobijenih gradskim strateškim projektom IME (Identitet Mobilnost Ekologija), a sam Katalog se izborom opreme vodio upravo ovim vrednostima stavljajući kao prioritet pešake i bicikliste.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 18.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija