Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REŠENJE O ZABRANI KRETANJA GOVEDA BROJ: 119-01-277/2016-05/10 OD 14.07.2016.


Na osnovu člana 64. i 66. Zakona o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i Rešenja o ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, i zaštite životne sredine Republike Srbije, broj 119-01-51/4/2016-09 od 24.06.2016. godine, v.d. direktor Uprave za veterinu, donosi

REŠENJE

I ZABRANJUJE SE javno okupljanje životinja (goveda)na sajmovima, izložbama, stočnim pijacama i dogonima na području Republike Srbije, a radi sprečavanja širenja naročito opasne zarazne bolesti, Nodularni dermatitis.

II DOZVOLJAVA SE promet životinja (goveda) i to na sledeći način:

A. U zaraženim i ugroženim područjima promet goveda vršiće se u skladu sa rešenjem Ministarstva o proglašenju zaraženog i ugroženog područja;

B. U zaraženim i ugroženim područjima ukoliko su goveda poreklom sa zaraženog gazdinstva, ako je proteklo najmanje 28 dana od vakcinacije svih životinja na gazdinstvu i nije bilo nijednog novog slučaj bolesti na gazdinstvu nakon uništavanja;

V. Izvan zaraženog i ugroženog područja direktno na klanje u odobrenu klanicu, ako je od vakcinacije svih goveda na gazdinstvu proteklo najmanje 14 dana, ako životinje ne pokazuju kliničke znake bolesti na dan utovara i pod nadzorom veterinarskog inspektora;

G. U slobodnim područjima u kojima se sprovodi vakcinacija:

1. ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje, 7 dana nakon sprovedene vakcinacije;

2. ukoliko su upućena na drugo gazdinstvo, 28 dana nakon sprovedene vakcinacije;

3. ukoliko proizvodni ciklus, u cilju završetka tovnog ciklusa kod goveda, to zahteva, 14 dana nakon sprovedene vakcinacije, ako životinje ne pokazuju kliničke simptome na dan utovara;

4. promet goveda iz slobodnih područja u zaražena i ugrožena područja:

a) ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje, 7 dana nakon sprovedene vakcinacije;

b) ukoliko su upućuju na drugo gazdinstvo, 28 dana nakon sprovedene vakcinacije.

D. U slobodnim područjima gde nije sprovedena vakcinacija:

1. ukoliko se goveda upućuju direktno na klanje u odobrene objekte za klanje uz obavezan klinički pregled pre utovara;

2. ukoliko se goveda upućuju sa gazdinstva na gazdinstvo, uz predhodnu najavu transporta ovlašćenom licu, klinički pregled goveda pre utovara, tretiranje goveda repelentima radi zaštite od insekata, dezinfekciju i dezinsekciju vozila, a na mestu istovara prijava istovara ovlašćenom licu uz obavezan klinički pregled pri istovaru goveda. Po istovaru vozila obavezno je mehaničko čišćenje, pranje, dezinfekcija i dezinsekcija vozila;

3. ukoliko je to zahtev proizvođača, odnosno vlasnika/držaoca životinja uslovljen proizvodnom tehnologijom, odobrava se direktan interni kontrolisani promet iz područja koja su slobodna od Nodularnog dermatitsa na drugu odvojenu proizvodnu jedinicu u okviru istog proizvodnog sistema, u roku od 24 časa, uz preporuku nadležnog veterinarskog instituta i pod nadzorom veterinarskog inspektora.

Đ. Izvoz goveda u zemlje koje nisu zabranile uvoz goveda za klanje, vršiće se na sledeći način:

1. iz slobodnih područja, bez ograničenja uz obavezan klinički pregled goveda pre utovara, obaveznim tretiranjem životinja repelentima i izvršenoj dezinfekcija i dezinsekcija vozila.

III O realizaciji tačke I i II ovog rešenja staraće se veterinarski inspektori koji će primerak ovog rešenja dostaviti pravnim licima koji obavljaju delatnost prometa životinja.

IV Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

V Danom donošenja ovog rešenja prestaje da važi rešenje Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za veterinu broj: 119-01-277/2016-05/9 od dana 29.06.2016. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za veterinu, 15.07.2016.