Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: Rok za dostavljanje popisnih lista i izveštaja o obimu prodaje cigareta trgovca na veliko duvanskim proizvodima pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, 15 dana od dana izvršenog popisa


U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn. i 18/2018 - usklađeni izn.), trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Popisna lista sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izveštaj o obimu prodaje cigareta od strane trgovca na veliko trgovini na malo, po svakoj robnoj marki cigareta posebno, sastavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da izveštaj i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Izvor: Vebsajt Uprave za duvan, 12.06.2018.
Naslov: Redakcija