Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA AP VOJVODINE: INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O VRAćANJU UTRINA I PAšNJAKA SELIMA NA KORIšćENJE


Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu razvoja šumarstva u AP Vojvodini za period od 10 godina, sa akcionim planom za njegovo sprovođenje, za čiju realizaciju je potrebno obezbediti oko 5,2 milijardi dinara. Predlog je upućen Skupštini AP Vojvodine na usvajanje. Izrada ovog programa bila je poverena Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Prema podacima katastra, u Vojvodini ima 144.841 hektar šuma i šumskog zemljišta, što čini 6,72 odsto površine Vojvodine. Od svih šuma, skoro 95 odsto je u državnom vlasništvu.

Prema podacima iz osnova gazdovanja šumama koje su urađene na području AP Vojvodine, ima 140.379,91 hektar obrasle površine (6,51 odsto). Razlika od 4.462 hektara čine šume i šumsko zemljište čiji je korisnik Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a koje nikome nisu dodeljene na korišćenje. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nastoji da se ove šume dodele na korišćenje Javnom preduzeću "Vojvodinašume".

Jedan od prioriteta iz predloženog programa je povećanje stepena pošumljenosti, a to se može postići ukoliko se obezbede nove površine za pošumljavanje. Jedan od načina je i pošumljavanje državnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne izdaje u zakup. Resorni pokrajinski sekretarijat već je pokrenuo inicijativu za izradu projekte dokumentacije pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u lokalnim samoupravama.

Nove površine za šume mogu se obezbediti i prilikom komasacije u opštinama u kojima je šumovitost ispod dva odsto, gde se mogu formirati parcele pored puteva, odnosno poljozaštitni pojasevi.

Takođe, izmenama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje ("Sl. glasnik RS", br. 16/92- dalje: Zakon), stvaraju se uslovi za povećanje šumovitosti. U Vojvodini postoji 123.000 hektara pašnjaka, od čega su 93.000 hektara u vlasništvu države. Zakonom je zabranjena promena namene i drugi oblici raspolaganja na zemljištu, osim za ribnjake, kojih se u Vojvodini prostiru na 15.000 hektara. S obzirom na to što se preostale površine pašnjaka ne koristi u dovoljnoj meri za namenu koju predviđa ovaj Zakon, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predlaže Pokrajinskoj vladi da putem Skupštine AP Vojvodine pokrene inicijativu za njegovu izmenu, tako da se omogući korišćenje utrina i pašnjaka ne samo za ribnjake, već i za pošumljavanje.

Za realizaciju Programa razvoja šumarstva u AP Vojvodini u narednih 10 godina, potrebno je obezbediti 5.191.530.000 dinara: iz Budzetskog fonda za šume APV - 800.000.000 dinara, iz budzeta APV - 1.064.980.000 dinara i iz sopstvenih sredstava korisnika šuma - 3.326.550.000 dinara.

Izvor: Press služba Vlade Vojvodine, 18.06.2015.