Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: 19. JUNA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA I ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA


116. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u petak, 19. juna 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o odbrani od grada, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o zapaljivim I gorivim tečnostima I zapaljivim gasovima, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama I dopunama Zakona o ministarstvima, koje je podnela Vlada.

33. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova biće održana u petak, 19. juna 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova. Sednica Odbora će se, na osnovu člana 42. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, održati van sedišta Narodne skupštine, u Dimitrovgradu.

Dnevni red :

1. Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina I lokalne zajednice u ostvarivanju prava nacionalnih manjina;

 2. Ostvarivanje prava na informisanje na jeziku nacionalnih manjina.

52. sednica Odbora za finansije, republički budžet I kontrolu trošenja javnih sredstava, biće održana u petak, 19. juna 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika 51. sednice Odbora -

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada (broj 43-1593/15 od 11. juna 2015. godine), u načelu.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 18.06.2015.