Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE


Na 33. sednici od 18. juna 2015. godine, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i jednoglasno prihvatili više inicijativa za posete delegacija Narodne skupštine u narednom periodu.

U nastavku sednice, članovi Odbora informisali su se o realizovanim posetama i odlučili da se izveštaji upute narodnim poslanicima na upoznavanje, a konstatovani su i ostali realizovani kontakti u prethodnom periodu.

Predsednica Odbora Aleksandra Đurović upoznala je članove Odora sa potrebom da se promeni naziv Poslaničke grupe prijateljstva sa zemljama zaliva u Poslanička grupa prijateljstva sa Katarom, imajući u vidu da su sa ostalim zemljama koje su ovu PGP činile (Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija), formirane posebne PGP. Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati ovu promenu u nazivu, bez promene u sastavu PGP.

43. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 18. juna 2015. godine, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

Na taj Predlog zakona podnet je jedan amandman. Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da ne prihvati predloženi amandman.

Na sednici je razmotren i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koju je podneo Visoki savet sudstva i članovi Odbora su odlučili da prihvate predlog Visokog saveta sudstva za imenovanje sudije koji se prvi put bira na funkciju u Privrednom sudu u Užicu, a za koji je predložena Katarina Božović.

Prilikom razmatranja Predloga za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a za kog je predložena penzionisani sudija, Vida Petrović Škero, članovi Odbora su jednoglasno doneli odluku da zatraže od Agencije za borbu protiv korupcije da se izjasni da li je Vidi Petrović Škero izrečena mera zbog neprijavljivanja imovine od početka primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

37. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je, na sednici održanoj 18. juna 2015. godine, razmotrio u pojedinostima Predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima i Predlog zakona o odbrani od grada, koje je podnela Vlada.

Sednici je prisustvovao Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na Predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, narodni poslanici podneli su 24 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su 17 amandmana.

Narodni poslanici su podneli 73 amandmana na Predlog zakona o odbrani od grada, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 17 amandmana. Odbor je podneo i dva svoja amandmana na, članove 8. i 9. Predloga zakona.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 18.06.2015.