Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GARANCIJSKI FOND VOJVODINE PRIMLJEN U čLANSTVO MEđUNARODNE ASOCIJACIJE GARANTNIH FONDOVA: STRUčNA POMOć U KONCIPIRANJU ZAKONA O MIKROFINANSIRANJU I GARANCIJSKIM šEMAMA U NAšOJ ZEMLJI, A PO UZORU NA ZAKONE U ZEMLJAMA čLANICAMA EU


Garancijski fond AP Vojvodine postao je član Asocijacije garantnih fondova (AECM), odlučeno je 18. juna 2015. godine u Berlinu, na Generalnoj skupštini Asocijacije garantnih fondova, koja okuplja 40 članica iz zemalja Evropske unije, ali i iz Rusije, Turske i Crne Gore.

Ta međunarodna organizacija osnovana je 1992. godine u Briselu, i od tada promoviše instrumente podrške malim i srednjim preduzećima putem izdavanja garancija, ali i zastupa interese svojih članica kod Evropske komisije i Evropske investicione banke. O značaju ovog vida podrške privredi, govori podatak da je 2013. godine obim izdatih garancija bio 76 milijardi evra.

Prijem u Asocijaciju garantnih fondova za Vojvodinu je značajan sa mnogo aspekata. Direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, Goran Vasić, istakao je u Berlinu da je posebno značajna razmena iskustava sa drugim državama i primena njihovih primera dobre prakse.

"Prijem u Asocijaciju garantnih fondova olakšaće korišćenje fondova EU namenjenih sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima i farmerima iz naše zemlje. Takođe, od kolega iz Asocijacije očekujemo i stručnu pomoć u koncipiranju zakona o mikrofinansiranju i garancijskim šemama u našoj zemlji, a po uzoru na zakone koji u zemljama članicama EU već dugo postoje. Usvajanje tih zakonskih rešenja pospešilo bi rad fondova i osnivanje ovog dragocenog vida podrške malim i srednjim preduzećima i u drugim delovima naše zemlje" poručio je Vasić.

Garancijski fond AP Vojvodine osnovan je pre 12 godina, sa zadatkom da vojvođanskim poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjom preduzećima olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljne uslove kreditiranja. Fond je kao takav jedini u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Garancijski fonda AP Vojvodine, 18.06.2015.