Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKU O UNUTRAšNJEM REDU U ZGRADAMA PARLAMENTA USKLADITI SA ZAKONOM O OKUPLJANJU GRAđANA


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, smatra da odluka o unutrašnjem redu u zgradama parlamenta treba da sadrži i odredbu kojom bi se regulisalo da se prostor oko zgrada parlamenta može koristiti u skladu sa Zakonom o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon).

Predsednica Skupštine, u dopisu skupštinskom Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, ukazuje da Zakon u članu 2 predviđa da se javni skupovi ne mogu održavati u blizini Narodne skupštine neposredno pre i u vreme zasedanja.

Napominje da je Odluka o unutrašnjem redu u zgradama parlamenta niži pravni akt u odnosu na Zakon i da ona mora biti u skladu sa zakonskim odredbama.

Skupštinski Odbor za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja usvojio je početkom juna Odluku o unutrašnjem redu u dve zgrade republičkog parlamenta, kojom se uređuje ulazak u zgrade, posete, korišćenje prostorija, biblioteke, restorana i bifea, kao i red oko tih zgrada.

U Odluci je, pored ostalog, navedeno da prostor oko zgrada parlamenta ne može da se koristi za održavanje javnih skupova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.06.2015.