Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: SUDIJE IZABRANE PRVI PUT NA SUDIJSKU FUNKCIJU POLOżILE ZAKLETVU PRED PREDSEDNICOM NARODNE SKUPšTINE


U Skupštini Srbije 18. juna 2015. godine pred predsednicom republičkog parlamenta, Majom Gojković i ministrom pravde, Nikolom Selakovićem, zakletvu je položilo 20 sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju.

Gojković je novoizabranim sudijama poručila da veruje da će suditi nezavisno, nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti i da će tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije.

Navela je i da veruje da će svojim radom pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema, u cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja prava u celini.

Zakletvu je položilo devet sudija Osnovnog suda u Nišu, osam sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, po jedan iz osnovnih sudova u Majdanpeku i Sjenici i jedan iz Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu.

Sudije su na sudijsku funkciju izabrane na sednicama republičkog parlamenta koje su održane 10. marta, 8. aprila i 17. aprila 2015. godine.

Sudije u skladu sa Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014 i 40/2015), pre stupanja na funkciju, polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi".

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.06.2015.