Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraFond za razvoj: Odobreno ukupno 44 kredita iznosu od blizu 700 milona dinara


Ministarstvo privrede saopštilo je da su na sednici Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije donete odluke o odobravanju novih 44 kredita iz sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 697,3 miliona dinara.

U ovoj godini, zaključno sa 17. junom, ukupno je odobreno 199 kredita u vrednosti od 4,45 milijardi dinara.

Svi krediti su odobreni po redovnim Programima Fonda za razvoj za 2015.godinu - Program za privredne subjekte sa poplavljenih područja i Program Fonda za 2015.godinu.

Iz sredstava kreditne linije za poplavljena područja, odobrena su dva kredita u ukupnom iznosu 19,5 miliona dinara.

Po programu Fonda odobreno je sedam investicionih kredita pravnim licima u ukupnom iznosu od 208,7 miliona dinara i šest investicionih kredita preduzetnicima u iznosu od 22,7 miliona dinara.

Pravnim licima je za trajna obrtna sredstva odobren 21 kredit u iznosu od 428,5 miliona dinara, a preduzetnicima je, takođe, za trajna obrtna sredstva odobreno sedam kredita u iznosu od 16,4 miliona dinara.

Odobren je i jedan start-ap kredit za preduzetnike u iznosu od 1,5 milion dinara.

Krediti su odobreni sa rokom otplate od pet do 10 godina, u okviru kojih je period počeka od jedne do dve godine i sa kamatnom stopom od tri odsto na godišnjem nivou.

U skladu sa Programom, odobrena su i tri kredita za održavanje tekuće likvidnosti, dva kredita za reprogram i 10 sporazumnih regulisanja obaveza, kao i dva Unapred pripremljena plan reorganizacije (UPPR) za "Elkom" doo Beograd i Pekara MBN iz Niša.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.06.2015.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print

<<< Nazad na ostale vesti