Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJA 23 I 24 - SLOBODA, PRAVDA I BEZBEDNOST, U PREGOVORIMA SA EU


Pratimo i pratićemo situaciju u oblasti slobode izražavanja i stepena cenzure u Srbiji. Ovom pitanju pridajemo veliki značaj, jer je sloboda medija jedno od osnovnih zagarantovanih prava i odslikava nivo demokratičnosti vlasti - kaže u razgovoru za Danas Pravo Peter Stano, portparol komesara za proširenje EU Štefana Filea.

  • Kakav je stav Evropske komisije o slobodi medija u Srbiji, kao i o različitim stavovima premijera Aleksandra Vučića i predstavnika OEBS o cenzuri? Da li će njihovi "razgovori" uticati na godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije?

- Kao što znate, sloboda medija je visoko pozicionirana stavka na lestvici prava, kojoj pridajemo veliki značaj ne samo u našem godišnjem izveštaju, već i na brojnim konferencijama EK. Podsetiću vas da je komesar File rekao da se o stepenu demokratije u jednoj zemlji može suditi po slobodi koju uživaju mediji. Sloboda govora i medija su ključni principi koje moraju poštovati buduće članice EU. Pratimo i pratićemo situaciju u ovoj oblasti u tesnoj saradnji sa partnerima iz Srbije. To su OEBS, zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja i nevladine organizacije. Naravno, pratićemo stanje u vezi sa slobodom medija i govora kroz naše redovne političke dijaloge sa članovima Vlade Srbije.

  • Vidite li napredak Srbije u oblastima koje su naznačene u poglavljima 23 i 24?

- Vidimo intenzivan rad vlasti u Srbiji. Nedavno smo završili izveštaje o skriningu za oba poglavlja, koja su sada na razmatranju u državama članicama EU. Kada stavovi budu usaglašeni, izveštaji će biti dostupni javnosti i od Srbije će biti zatraženo da usvoji obimne akcione planove kako bi inicirala otvaranje pregovora o poglavljima 23 i 24. Kao što je komesar za proširenje EU Štefan File rekao prošlog meseca u Beogradu, vladavina prava, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, reforma državne administracije, sloboda medija i zaštita prava manjina - jesu prioritetne oblasti na koje vlasti u Srbiji treba da se fokusiraju. U okviru pristupanja pregovorima, imamo velika očekivanja od naših partnera iz Srbije da ispune svoje obaveze, posebno što je rešavanje ovih pitanja takođe prioritet Vlade Srbije.

Da li je došlo do pogoršanja umesto napretka u usklađivanju zakonodavstva?

- Nevezano za skrining izveštaje koji pokazuju gde su potrebne promene u cilju usklađivanja domaćeg sa evropskim zakonodavstvom i dostizanja evropskih standarda, procenjujemo situaciju i nivo napretka u godišnjem izveštaju. Sledeći će biti objavljen u oktobru. Biće dostupan javnosti za procenu o postignutom napretku, ali i oblastima u koje treba uložiti više napora. Ali kako bi pregovori o pomenutim poglavljima započeli, moramo biti sigurni da se ostvaruje isključivo napredak i da zakonodavstvo i praksa u ovim oblastima dostižu standarde EU.

  • Postoji li oblast koja najviše brine EU kada je u pitanju Srbija?

- Tesno sarađujemo sa partnerima iz Srbije kako bismo bili sigurni da neće postojati nijedna oblast koja nas zabrinjava na kraju pristupnih pregovora. Srbija mora da usvoji obimne akcione planove i da ukloni sve nedostatke, ukoliko želi da se svrsta u red država EU.

  • Da li ste i u kojoj meri zadovoljni reformama u oblasti pravosuđa i bezbednosnog sektora?

- Reforme su dugotrajan proces i treba još vremena da bi se on završio. U svakom godišnjem izveštaju ocenjujemo napredak, ali moram da naglasim da cilj reformi nije da se zadovolji Brisel ili komesar za proširenje. Reforme koje ste naveli, kao i druge koje se sprovode, ili treba da se sprovedu - društvene, političke, ekonomske, usvajaju se zbog dobrobiti građana Srbije, modernizacije države i dostizanja standarda u kojima svi imaju ista, zakonom zagarantovana prava i mogućnosti.

  • Postoji li posebna oblast u vladavini prava koja treba da se poboljša u Srbiji?

- Tokom pregovora o pristupanju sve oblasti vladavine prava moraju biti usaglašene sa evropskim, i svaki građanin Srbije mora da uživa ista prava i slobode kao i građani država članica EU.

Izvor: http://www.danas.rs, Katarina Živanović