Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIJAVITI ZLOUPOTREBU EŠALTERA KATASTRA: List nepokretnosti, kopiju plana i uverenja u papirnoj formi geodetske organizacije ne smeju naplaćivati po ceni višoj od propisane republičke administrativne takse


Republički geodetski zavod je saopštio da list nepokretnosti, kopiju plana i uverenja u papirnoj formi geodetske organizacije ne smeju naplaćivati po ceni višoj od propisane republičke administrativne takse.

Građani su pozvani da prijave sve profesionalne korisnike koji pokušavaju da ih prevare i naplate list nepokretnosti po astronomskoj ceni na adresu zloupotrebalistanepokretnosti@rgz.gov.rs

RGZ je uputio upozorenje geodetskim organizacijama da će sankcionisati svaku zloupotrebu eŠaltera i pokušaje reketiranja građana.

Katastar je podsetio ostale profesionalne korisnike da su potpisali ugovor o korišćenju eŠaltera i obavezali se da poštuju dobru poslovnu praksu i primenjuju princip međusobnog uvažavanja.

Naplata vanserijskih naknada za štampanje dokumenata koje izrađuje katastar je, kako je ukazano, "zloupotreba koja ne spada u domen uzajamnog partnerstva, a u vremenu primene mera za zaštitu od zarazne bolesti, to je i nemoralan čin".

RGZ je apelovao na građane da besplatno koriste servis eKatastar – Javni uvid i sajt www.geosrbija.rs.

Zbog zloupotreba koje su se dogodile, katastar je omogućio da građani sami zakažu termin za podnošenje zahteva na šalteru za list nepokretnosti, kopiju plana i uverenje kroz aplikaciju eZakazivanje na sajtu www.rgz.gov.rs.

Tražena dokumenta biće im overena elektronskim potpisom i dostavljena mejlom ili u papirnoj formi poštom na kućnu adresu.

Zavod je naveo da banke odluke o odobravanju kredita za klijente mogu doneti na osnovu uvida u bazu katastra nepokretnosti ili korišćenjem eŠaltera.

Preporučeno je nosiocima javnih ovlašćenja i bankama da od svojih stranaka ne zahtevaju list nepokretnosti, već da edukuju svoje zaposlene o mogućnostima i korišćenju digitalne komunikacije sa katastrom.

Izvor: Vebsajt N1, 15.05.2020.
Naslov: Redakcija