Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Udruženja tehničkih pregleda Srbije već godinama traže donošenje Pravilnika o tehničkim pregledima, na šta nadležne obavezuje Zakon. Jedna od mera, u novom Pravilniku, bi bila i obavezno snimanje vozila na linijama tehničkog pregleda koje bi kontrolisao MUP, pa bi tako odzvonilo "registraciji na crno"


Sigurnosni pojasevi za zadnja sedišta u automobilu su trenutno među najtraženijom robom na srpskom tržištu.

Novih skoro da i nema u prodavnici auto-delova i servisima, a na auto-otpadima vlada neviđena jagma za bezbednosnim pojasevima za vozila.

Cena je sa desetak, narasla na 30, 40, pa i više evra. Razlog tome je primena novih propisa prilikom registracije vozila, te su vlasnici vozila iznenada saznali da ne voze automobile sa pet (koliko je do tada pisalo u saobraćajnoj dozvoli), nego sa četiri mesta za putnike – jer im nedostaje jedan pojas.

"Zvala sam desetine prodavnica auto-delova, isto toliko auto-otpada, ne samo u Beogradu, i niko nema pojaseve za moj automobil", priča naša Ivana M., koja je vraćena sa tehničkog pregleda zbog "nesaobraznosti podataka u saobraćajnoj dozvoli".

Shodno važećem slovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon), da bi ispravili tuđu grešku, ili pak zlu nameru, vlasnici takvih vozila moraju da plate minimum 11.000 dinara, ne računajući vreme provedeno pred šalterima, pa većina vlasnika pokušava da ugrađivanjem pojasa uštedi neki dinar, poput Ivane koju su na tehničkom pregledu posavetovali kako da "se snađe".

Iako je ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović reagovala, smatrajući da vozači svakako ne mogu da budu krivi za novonastalu situaciju, pa shodno tome ne moraju ništa ni da plate, u praksi se ništa nije promenilo.

Nadležne državne institucije MUP i Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije tvrde da rade samo po Zakonu i da su nemoćne da postojeću situaciju isprave.

Tako, pored vozača, ne misle ni udruženja tehničkih pregleda Srbije, koja već godinama unazad traže od nadležnih da donesu odgovarajuće pravilnike o tehničkim pregledima, na šta ih obavezuje Zakon.

"Uputićemo dopis Ministarstvu saobraćaja, MUP i Agenciji za bezbednost saobraćaja da dođu kod nas na sastanak", kaže Vlada Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda (NATEP), dodajući da, pošto niko neće, oni će da pokrenu stvari sa mrtve tačke.

NATEP je, u saradnji sa drugom asocijacijom, Udruženjem organizacija tehničkih pregleda. već više puta tražio uvođenje reda u ovu, za bezbednost, izuzetno važnu oblast.

"I sada tražimo da se prvo ispune dva osnovna preduslova. Da agencija oformi bazu podataka i da se pod hitno donese Pravilnik o dimenzijama i masi vozila", objašnjava Marinković.

"Nakon toga treba doneti Pravilnik o tehničkim pregledima", dodaje on.

Po tom novom pravilniku, jedna od mera bi bila i obavezno snimanje vozila na linijama tehničkog pregleda koje bi kontrolisao MUP, pa bi tako odzvonilo "registraciji na crno".

Jedna od mera koje asocijacije tehničkih pregleda godinama traže od države je da se ustanovi najniža cena tehničkog pregleda.

 "Država gubi oko milijardu dinara godišnje, a mnogi savesni vlasnici tehničkih pregleda posluju na ivici rentabilnosti, jer veliki broj nesavesnih obavlja ovu uslugu besplatno", kaže Trifun Stojanović, predsednik Udruženja organizacija tehničkih pregleda, dodajući da bi određivanjem najniže cene tehničkih pregleda, stvari ušle u legalne tokove.

Izvor: Vebsajt B92, 17.05.2017.
Naslov: Redakcija