Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: POSLODAVAC JE DUżAN DA ZAPOSLENOM PRILIKOM SVAKE ISPLATE ZARADE I NAKNADE ZARADE DOSTAVI OBRAčUN. ZA KRšENJE OVE ODREDBE PROPISANA KAZNA DO DVA MILIONA DINARA


Ne postoji zakon kojim se može napraviti uspešan poslodavac, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dodajući da država ne može pomoći radnicima ukoliko oni ne obaveste nadležne organe o neisplaćenim zaradama.

"U Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) smo uveli novinu po kojoj obračunski listić koji dobijete od svog poslodavca ima status dokumenta i na sudu bez advokata možete prinudno da naplatite svoju zaradu pod uslovom da poslodavac ima novca. Ako poslodavac nema novac za isplatu ne možemo da pomognemo osim da se Inspekciji rada skrene pažnja ukoliko ne dobijete obračunski listić ili zarada", rekao je ministar.

Prema istraživanjima Zavoda za statistiku, oko 400.000 radnika u Srbiji neredovno dobija platu, a 50.000 njih mesecima i godinama nemaju nikakva primanja.

Propisane kazne za poslodavce koji se ne pridržavaju zakonske obaveze da izdaju obračunske listiće kreću su i do dva miliona dinara.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

7. Obračun zarade i naknade zarade

Član 121

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun.

Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

Uz obračun iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.

Obračun zarade, odnosno naknade zarade, iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obračun iz stava 1. ovog člana na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac u skladu sa zakonom predstavlja izvršnu ispravu.

Zaposleni kome je zarada i naknada zarade isplaćena u skladu sa obračunom iz st. 1. i 2. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog obračuna.

Sadržaj obračuna iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija