Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: OD 8. JUNA 2016. GODINE ORGANI UPRAVE SU DUżNI DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA, A OD JUNA 2017. GODINE STRANKE ćE PROTIV NEAżURNE UPRAVE MOćI DA PODNOSE PRITUżBE PREKRšAJNOM SUDU


U narednih godinu dana službenici državne i lokalne uprave moraju da se spreme za primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon). To znači i promenu načina rada, ali i ponašanja. Zato je resorna ministarka Kori Udovički na oko 45.000 adresa javnih službenika poslala pismo sa preporukama kako da olakšaju građanima koji im dolaze na šaltere.

Pismo ministarke državne uprave i lokalne samouprave počinje pričom o njenom prijatelju Dancu koga je upravo šalterska radnica uverila da su tu da pomognu svim građanima Danske, ma gde oni bili. I zaista - zbog posla u inostranstvu i papire za premeštaj deteta u školu, dobio je u obećanom roku.

I naši građani tačno znaju šta žele kada dođu na šalter. Ističu da službenicima nedostaje ljubaznosti, ali i toga da više izlaze u susret građanima.

Ministrka kaže da u upravi ima i sjajnih službenika, ali da neke stare navike moraju menjati.

"Imamo jedan duh i pristup upravi po kojem ništa ne može da se uradi što nije tačno propisano i potpuno usmeravamo naše službenike da se striktno drže propisa. Ustvari, njihov zadatak je da usluže građane u skladu sa propisima", smatra ministarka Udovički.

Kako bi smanjili šalterske redove i birokrtiju, službenicima su date i konkretne preporuke kako da pomognu građanima. Iz lokalnih samouprava odgovaraju da stalno unapređuju komunikaciju sa građanimam, a mnogi preporuke već primenjuju.

Načelnik Uslužnog centra Leskovca, Sanja Zdravković, napominje da se u tom gradu, između ostalog, vrši i edukacija jednog dela uposlenika gradske uprave za društvene delatnosti kao i gradskog uslužnog centra na poboljšanju kvaliteta usluga građanima.

"I radno vreme je usklađeno sa potrebama naših građana tako da i zaposlena lica mogu da ostvare svoja prava ovde u opštini. Opština radi od 07.30 do 16.30, a šalteri rade do 18.00 časova", kaže načelnik Odeljenja za opštu upravu u opštini Palilula, Gordana Lukić.

Iako primena Zakon počinje 1. juna 2017. godine, pojedine odredbe Zakona biće u primeni već od 8. juna 2016. godine.

Već od 8. juna 2016. godine pribavljanje dokumetacije na šalterima biće znatno olakšano. Službenicima državnih institucija zabranjuje se da od građana traže izvode i druga dokumenta koja se već nalaze u njihovoj bazi podataka.

U susret novom zakonskom rešenju i efikasnoj upravi, pismo iste sadržine stići će uskoro i na adrese svih predsednika gradova i opština u Srbiji.

Izvor: Vebsajt RTS, Ružica Vranjković, 17.05.2016.
Naslov: Redakcija