Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: DRżAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA U JUNU MESECU POčINJE REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEšTAJA POLITIčKIH STRANAKA


Državna revizorska institucija (DRI) spremna je za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja političkih stranaka i ona će početi početkom juna, najavio je predsednik DRI Radoslav Sretenović.

Na sednici Skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, on je rekao da je planirano da do 1. juna DRI izda zaključke o sprovođenju revizije kod određenih političkih stranaka, u skladu sa preciznim kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuju subjekti revizije.

"Tokom maja i juna povećaćemo broj zaposlenih u ovom sektoru, na šta nas obavezuje i Strategija za borbu protiv korupcije, tako da ćemo ovaj posao izvršiti i rešiti na najbolji način", rekao je Sretenović.

On je dodao da će predstavnici DRI obavestiti i članove skupštinskog odbora i javnost koje stranke će biti obuhvaćene revizijom, budući da javnost mnogo očekuje od nje. Obavljene su sve neophodne pripreme i preporuke za sprovođenje ove revizije.

Sretenović je predstavljajući izveštaj o radu DRI za 2014. godinu članovima skupštinskog odbora naveo da je na osnovu Programa revizije DRI obavila revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 67 subjekata. Izdato je 135 konačnih izveštaja od čega 66 planiranim subjektima revizje i 62 izveštaja sastavnih delova finansijskih izveštaja. Ukazao je i da je primetno da subjekti sporo postupaju po preporukama DRI.

Sretenović je naglasio i da je prošle godine DRI završila prvu revizju svrsishodnosti koja se odnosila na korišćenje službenih automobila, a da je u toku sprovođenje druge takve revizije koja se odnosi na raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije, koja bi trebalo da bude završena polovinom jula.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.05.2015.