Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REVIZIJA KRIVIČNOG ZAKONIKA: SRBIJA SE NA REVIZIJU KRIVIčNOG ZAKONIKA OBAVEZALA POTPISIVANJEM ISTANBULSKE DEKLARACIJE KADA JE U PITANJU NASILJE U PORODICI


Ministar pravde, Nikola Selaković, najavio je da će biti pokrenuta revizija dela Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) koji se odnosi na nasilje u porodici.

Selaković je rekao da se u javnosti u situacijama izvršenja krivičnog dela nasilja u porodici, pod znak pitanja stavlja funkcionisanje celog sistema, ali kako je dodao, nekada ni najbolji sistem ne može da spreči izvršenje takvog krivičnog dela.

Blaga kaznena politika, loše postupanje u praksi ili situacija kada izvršite delo nasilja u porodici, budete privedeni, a nakon toga odmah pušteni, moraće da se menja, dodaje Selaković.

On smatra i da bi pooštravanje kaznene politike dalo rezultate, ali da ne može da predvidi u kom obimu.

Reč je o ozbiljnoj društvenoj anomaliji koja je rezultat dešavanja u poslednjih 20-ak godina, zbog čega je potrebno pokrenuti mnogo širi institucionalni dijalog i uključiti celo društvo i državu u nalaženje načina za bolju prevenciju.

Ministar je podsetio da se Srbija na reviziju Krivičnog zakonika obavezala potpisivanjem Istanbulske deklaracije kada je u pitanju nasilje nad ženama, kao i da naše krivično zakonodavstvo nije u potpunosti usaglašeno sa tim dokumentom.

Izvor: Vebsajt Blic, 18.05.2015.