Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 25. SEDNICA ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE: RAZMATRAN IZVEšTAJ O SPROVOđENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAčAJA


Na sednici održanoj 18. maja 2015. godine Odbor za kulturu i informisanje razmotrio je Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), za 2014. godinu, koji je podneo Poverenik Rodoljub Šabić, u delu koji se odnosi na sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Obrazlažući Izveštaj, Poverenik Rodoljub Šabić rekao je da je u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, u poslednjih nekoliko godina, zabeležen kontinuiran progresivan proces. S druge strane, Šabić navodi da je u 2014. godini evidentirano prisustvo brojnih problema od kojih se neki održavaju godinama unazad. Aktivnosti Poverenika se uvećavaju i usložnjavaju iz godine u godinu, tako da je broj primljenih predmeta bio veći skoro 18 puta u odnosu na početnu godinu rada ove institucije tj. 2005. godinu, konstatovao je Šabić.

On je istakao i da se ignoriše postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od strane pojedinih državnih organa, te da je potrebno unaprediti stanje u ovoj oblasti.

Članovi Odbora ocenili su da je Izveštaj iscrpan i sistematičan i dodatno se interesovali za ovlašćenja Poverenika po pitanju rešavanja žalbi i primenu zakonske regulative u ovoj oblasti.

O predlogu zaključka povodom razmatranja Izveštaja, članovi Odbora izjasniće se na nekoj od narednih sednica.

Sednici je predsedavala Vesna Marjanović, predsednica Odbora.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 18.05.2015.