Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FISKALNI SAVET TRAŽI SISTEMSKU REFORMU PORESKE NAPLATE: Siva ekonomija u Srbiji predstavlja 30 odsto bruto domaćeg proizvoda


Siva ekonomija u Srbiji predstavlja 30 odsto BDP-a, kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov i naglašava da je potrebna sistemska reforma u oblasti poreske naplate, kao i efikasniji sistem kažnjavanja onih koji ne poštuju propise.

Ukoliko bi se poreska naplata vratila na nivo iz 2012. godine to bi omogućilo prihod između 20 i 30 miljardi dinara godišnje. On je podsetio da je 2013. godine došlo do velikog porasta sive ekonomije i pada poreske discipline, da je u prvoj polovini 2014. godine zabeleženo zaustavljanje tog pada, a u drugoj polovini iste godine i pozitivni trendovi naplate, odnosno poreske discipline.

Postojeća struktura Poreske uprave, koja trenutno ima 170 filijala, kako je rekao, ne može da da dobre rezultate u borbi protiv sive ekonomije. Oni koji redovno plaćaju porez i legalno posluju teško izlaze na kraj sa nelojalnom konkurencijom, odnosno sivom ekonomijom.

Fiskalni savet je dao stavove i proračune u oblasti prilagođavanja penzija i zarada u javnom sektoru, reformi penzijskog sistema, reformi preduzeća u državnom vlasništvu, analizi i oceni drugih sistemskih zakona, potom o godišnjim budžetskim okvirima i srednjoročnom planu fiskalne konsolidacije.

Što se tiče analiza i preporuka, predsednik Fiskalnog saveta, Pavle Petrović, ukazao je na stav saveta da se trajno ozdravljenje javnih finansija ne može postići bez snažne kontrole najvećih rashoda države- penzija i plata u javnom sektoru.

Fiskalni savet smatra da fisklana konsolidacija mora da počiva na tri stuba-dovođenju u red javnih i državnih preduzeća, smanjenju neodrživih izdvajanja za plate u javnom sektoru i penzije i strukturnim reformama.

Fiskalni savet podržao je izmene zakona u oblasti PIO koje se odnose na izjednačavaju starosne granice za odlazak u penziju za žene i muškarce i uvođenje atuarskih penala za penzionisanje pre redovne starosne penzije.

U izveštaju Fiskalnog saveta se navodi da što se tiče budžeta za 2015. godinu, procene javnih prihoda i rashoda su u najvećoj meri objektivne mada je za njihovu realizaciju u skladu sa planom od presudnog značaja unapređenje efikasnosti države u ostvarivanju predviđenih politika.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.05.2015.