Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROJEKAT PODRŠKE ISTRAŽIVANJU, INOVACIJAMA I TRANSFERU TEHNOLOGIJA: Cilj projekta je podrška stvaranju i komercijalizaciji novih naučno-tehnoloških dostignuća


U prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, 18. maja 2015. godine, održan je Okrugli sto STTRIP- Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologija. Sastanak su organizovali Svetska banka i Fond za inovacione delatnosti u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine.

Svetska banka je angažovana na projektu podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondom za inovacionu delatnost RS, a finansiran je iz predpristupnih fondova EU IPA 2013.

Osnovni cilj ovog projekta je da se stvori funkcionalni okvir podrške istraživanju i transferu novih tehnologija, u svrhu produktivnijeg stvaranja i komercijalizacije novih naučno-tehnoloških dostignuća.

 S tim u vezi, predstavnici Fonda za inovacionu delatnost i Svetske banke održali su konsultativni sastanak sa predstavnicima naučnog sektora i industrije, a fokus diskusije, je bila grant šema kojom se predviđa finansijska pomoć konzorcijumima (partneri iz privatnih preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija) koji razvijaju nove tehnologije. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 18.05.2015.