Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA UPRAVA: POJAČANE INSPEKCIJE TRGOVACA U TOKU VANREDNE SITUACIJE


Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Rasim Ljajić, je naložio pojačanu inspekcijsku kontrolu trgovina zbog pritužbi o neopravdanom podizanju cena osnovnih namirnica u uslovima vanredne situacije.

"Nesavesni trgovci na taj način najdirektnije krše Zakon o trgovini i sve odluke Vlade o otklanjanju posledica nastalih katastrofalnim poplavama. Postupak rada Tržišne inspekcije u uslovima vanredne situacije je rigorozan i podrazumeva najoštrije mere, kazne i posledice po one koji zloupotrebljavaju takvo stanje", izjavio je Ljajić.

On je dodao da će tržišni inspektori protiv trgovaca koji krše zakon podnositi prijave i o tome obaveštavati Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pozvao je građane da Tržišnoj inspekciji, koja će neprekidno dežurati dok traje vanredna situacija, prijave sve nesavesne trgovce "koji ovu katastrofu nastalu poplavama koriste da nezakonito i bezobzirno zarade".

Dežurni telefon Tržišne inspekcije na koji građani mogu da se jave i prijave zloupotrebe trgovaca u vanrednoj situaciji je: 011/2699-610.

Spisak dežurnih telefona za prijave zloupotreba trgovaca u toku vanrednog stanja:

http://mtt.gov.rs/vesti/spisak-dezurnih-telefona-tokom-vanrednog-stanja/?lang=lat

"Poštovani,

Uzimajući u obzir potrebu sprečavanja poremećaja na tržištu u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama (flaširana voda za piće, hleb, mleko, ulje), potrebno je da preduzmete mere da svojim poslovnim aktivnostima:

- obezbedite uslove za održavanje stabilnosti i snabdevenosti tržišta, naročito u pogledu robe od egzistencijalnog značaja za stanovništvo, što podrazumeva da radno vreme trgovinskih objekata prilagodite potrebama stanovništva

- omogućite da što većem broju stanovnika budu dostupne osnovne životne namirnice

- ne izazivate nestabilnost i poremećaj u snabdevanju stanovništva

- da i proizvode opšte namene koje imate u svom asortimanu, a čija je potražnja povećana, učinite dostupnim građanima

- doprinesete prevazilaženju vanredne situacije.

Takođe, skrećemo pažnju da će svaki vid nepoštene, nedozvoljene špekulativne radnje (prikrivanje određene robe, podizanje cena, bilo koji vid uslovljavanja kupovine i sl.), biti sankcionisan u skladu sa Zakonom o trgovini, sa zaprećenom kaznom do 2 miliona dinara, kao i zaštitnom merom zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 meseci do 2 godine i javnim objavljivanjem presude."

ZAKON O TRGOVINI
("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

Član 75

Novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) (brisana)

2) obavlja trgovinu ličnim nuđenjem suprotno odredbama čl. 18. i 19. ovog zakona i člana 20. stav 3. ovog zakona;

3) obavlja ostalu trgovinu na malo van prodajnog objekta, na mestu koje nije određeno ili odobreno aktom nadležnog organa lokalne samouprave (član 20. stav 2);

4) obavlja delatnost robne berze, sajma, organizatora ostalih privrednih izložbi i tradicionalnih manifestacija, pijace, veletržnice, javnog nadmetanja ili aukcijske kuće, suprotno čl. 21. do 28. ovog zakona;

5) ne poseduje odgovarajuće isprave koje prate robu na propisan način (član 35);

6) ako ne poštuje odluku Vlade o cenama iz člana 36. stav 5;

7) ne vodi evidenciju prometa (član 37);

8) obavlja trgovinu poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama suprotno propisanim uslovima (član 38);

9) upotrebljava oznake posebnog svojstva suprotno članu 39. ovog zakona;

10) prodaje robu bez deklaracije (član 40);

11) ako nudi robu, odnosno usluge sa naročitim prodajnim podsticajima suprotno članu 44. ovog zakona;

12) ne poštuje privremene mere zaštite tržišta u skladu sa članom 46. ovog zakona;

13) ako obavlja nedozvoljenu špekulaciju (član 51);

14) ako organizuje, obavlja, reklamira i podstiče piramidalnu trgovinu (član 52);

15) ako postupi suprotno meri zabrane prometa određene robe, odnosno vršenja određene usluge (član 60);

16) ako postupi suprotno meri privremenog zatvaranja prodajnog objekta (član 61).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 1. ovog člana, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 2. ovog člana, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Uz prekršajnu kaznu iz stava 1. ovog člana, preduzetniku se može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 18.5.2014.