Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SASTANAK - EKSPLANATORNI SKRINING ZA POGLAVLJE 10 - INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI: OD 22. DO 23. MAJA 2014. GODINE, U BRISELU


Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji, biće održan od 22. do 23. maja 2014. godine, u Briselu. Sastankom će ispred Evropske komisije (EK) predsedavati Venceslas de Lobkovic, iz Generalnog direktorata za proširenje (DG ELARG).

U skladu sa novim Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014) koji je usvojen 26. aprila 2014. godine, došlo je do promene naziva ministarstva koje je, po Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013, 86/2013 i 31/2014), bilo nosilac Pregovaračke grupe 10. Sada je naziv institucije koja je nosilac ove pregovaračke grupe Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Sastanku će, kao članovi delegacije Republike Srbije, prisustvovati predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, Republičke radiodifuzne agencije, Republičke agencije za elektronske komunikacije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Kancelarije za evropske integracije (KEI).

Delegacija Evropske komisije će na sastanku eksplanatornog skrininga predstaviti politike, standarde kao i pravne tekovine EU iz oblasti elektronskih komunikacija, informacionog društva i audiovizuelne politike, kao i naredne korake. Biće predstavljene teme u vezi sa Digitalnom agendom za Evropu, univerzalnim servisom i pravima korisnika, politikom radio spektra, romingom i širokopojasnim pristupom. Takođe, biće predstavljene teme u vezi sa elektronskom trgovinom, uslovnog pristupa, zaštite maloletnika u oblasti informacionog društva, kao i audiovizuelne medijske usluge.

Nakon svake prezentovane oblasti predstavnici Republike Srbije će imati priliku da postave prethodno pripremljena pitanja, kao i određeni broj dopunskih pitanja. Evropska komisija će u pisanoj formi dostaviti odgovore na sva pitanja na koja nije odgovorila na samom sastanku. Sastanak bilateralnog skrininga za ovo poglavlje zakazan je za 10. i 11.7.2014. godine, u Briselu.

Izvor: Redakcija, 16.5.2014.