Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Predviđeno da se preostali deo duga konvertuje u evre, da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto i da kamatna stopa bude ograničena na 3,4 odsto


Predlogom zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima predviđeno je da se preostali deo duga konvertuje u evre, da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto i da kamatna stopa bude ograničena na 3,4 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se ovim leks specijalisom rešava problem koji postoji više od jedne decenije, kao i da su mu prethodili teški pregovori, ali da je pronađeno kompromisno rešenje.

"Ovaj leks specijalis je kompromisno rešenje između nekoliko zainteresovanih strana - građana, odnosno udruženja koja ih predstavljaju, banaka, i države sa treće strane", naveo je Mali.

Razgovori, kaže, nisu bili nimalo laki.

"Ali smo uspeli da nađemo kompromis i najbolje moguće rešenje za sve tri strane. Predlogom ovog zakona obuhvaćeni su svi korisnici kredita koji su i dalje zaduženi u švajcarskim francima, bez obzira na visinu duga", kaže ministar.

Predviđeno je da se preostali deo duga konvertuje u evre, kao i da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto.

"Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata", istakao je Mali i zahvalio svim učesnicima pregovora.

Predlogom zakona je predviđeno da kamatna stopa ne može biti veća od 3,4 plus tromesečni ili šestomesečni EURIBOR, odnosno fiksna kamatna stopa ne može biti veća od 4 odsto.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, banka je dužna da dostavi korisničku ponudu za zaključenje ugovora.

Ukoliko prihvata da se konverzija stambenog kredita izvrši u skladu sa ovim zakonom, korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema dokumenata o tome obavesti banku i sa bankom zaključi ugovor o konverziji.

Predlogom zakona biće omogućeno da se reši problem oko 16.800 ljudi koji su zaduženi u švajcarskim francima.

Članovi Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" traže da bude odložena primena leks specijalisa o otplati kredita indeksiranih u švajcarskim francima, dok Vrhovni kasacioni sud ne donese konačni stav o ugovorima o tim kreditima, ukazao je predsednik tog udruženja Dejan Gavrilović.

On je rekao da je Vrhovni kasacioni sud ranije doneo polovičan stav o tome da je ništavna klauzula ugovora o indeksiranju kredita u franke, ako banke nemaju dokaz da su se zadužile u toj valuti.

"Naš zahtev je da budu poništeni svi ugovori o kreditima u švajcarskoj valuti, što je stav i evropskih sudova, ili da budu konvertovani u evre po paritetu koji je važio na dan zaključenja ugovora", ukazao je Gavrilović.

 "Efektiva", kako je dodao, nije učestvovala u pregovorima o leks specijalisu o otplati kredita u švajcarskim francima i članovi tog udruženja će nastaviti da sudskim sporovima traže zaštitu svojih prava, a do sada je podneto nekoliko hiljada tužbi.

Prema oceni Gavrilović taj zakon treba da se odnosi i na one korisnike kredita čiji su ugovori sada raskinuti i čije su nekretnine prodate.

Izvor: Vebsajt RTV i 021, 16.04.2019.
Naslov: Redakcija