Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ KOALICIJE PREUGOVOR O NAPRETKU SRBIJE U POGLAVLJIMA 23 I 24: Od oktobra 2018. do marta 2019. godine u praćenim oblastima zabeležene su zabrinjavajuće, a u pojedinim slučajevima i alarmantne tendencije


U Izveštaju koalicije prEUgovor data je procena političkih kriterijuma za proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU), kao i ispunjenost kriterijuma u odabranim oblastima politike iz poglavlja 23 i 24 za period oktobar 2018. - mart 2019. godine. Glavni nalaz Izveštaja jeste da najnovija kretanja teško mogu biti ocenjena kao pozitivna. Štaviše, u praćenim oblastima zabeležene su zabrinjavajuće, a u pojedinim slučajevima i alarmantne tendencije.

Vlada je nastavila da zloupotrebljava javne resurse tokom izbornih perioda, dok su izvršna vlast i vladajuća većina kontinuirano lišavale Narodnu skupštinu njenih legitimnih funkcija. Pored toga, zabrinjava i činjenica da se sve veći broj zakona donosi po hitnom postupku, u većini slučajeva bez javne rasprave. Zbog takve prakse opozicija je napustila Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Pored toga, vlast i dalje sistematskim ignorisanjem preporuka nezavisnih nadzornih institucija podriva njihov rad. Opet se suočavamo sa situacijom u kojoj se nevladine organizacije (NVO) proglašavaju neprijateljima i izdajnicima, izostavljaju se iz društvenog dijaloga i nisu dobrodošle prilikom rešavanja problema u društvu. U isto vreme, Vlada osniva sopstvene NVO (državne NVO).

Pogoršali su se odnosi sa susednim zemljama, a stanovnici Srbije nemaju relevantne informacije o rešavanju problema s Kosovom. Štaviše, dodatno ih često zbunjuju kontradiktorne izjave, koje daju glavni državni zvaničnici. Ne samo da dijalog ili bilateralni odnosi nisu napredovali, već i postojeći narativ liči na onaj iz turbulentnih decenija prošlog veka, a ne na konstruktivan politički dijalog 21. veka.

Borba protiv korupcije nalazi se na veoma niskom nivou, te postoji bojazan da će se pretvoriti u puku simulaciju, koja samo periodično dolazi u centar interesovanja da bi vlast lako osvojila jeftine političke poene. Pored toga, postoji realna opasnost da će isti mehanizam biti korišćen protiv opozicije (Zakon o ispitivanju porekla imovine). Takođe, moguće posledice predloženih ustavnih amandmana koji se odnose na sudstvo, kao i posledice niza zakona koji treba da uđu u skupštinsku proceduru mogu dovesti do ogromnih problema.

Generalno gledano, obaveze preuzete postojećim akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 nedosledno se ispunjavaju, a rokovi se redovno odlažu. I dalje se postojeći akti i zakoni ne sprovode, što je dobro poznati problem. Imajući u vidu da su vladavina prava i borba protiv korupcije dva glavna pitanja koja je potrebno rešavati kada je reč o ulasku u EU, to što nedostaju konkretni rezultati u ove dve oblasti predstavlja glavnu prepreku tokom evropskih integracija Srbije.

Većina ključnih nalaza iz ovog Izveštaja podudara se sa činjenicom da su različiti međunarodni akteri (npr. Freedom House) snizili rejting Srbije, čime se potvrđuje zabrinjavajući razvoj događaja u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24.

Izvor: Vebsajt prEUgovor, 16.04.2019.
Naslov: Redakcija