Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDAVANJA ZA ADVOKATE TOKOM MAJA I JUNA 2018. GODINE


Advokatska komora Beograda obaveštava da će u periodu od 10. maja do 10. juna 2018. godine u prostorijama Advokatske akademije – Beograd, Dečanska 13 – VI sprat biti organizovano sedam predavanja za advokate:

  • 11. maj 2018. godine u 17,00 časova, "Novi ugovori u međunarodnoj trgovini i novi oblici poznatih ugovora", predavač Dr. Miroslav Paunović, advokat iz Beograda
  • 14. maj 2018. godine u 17,00 časova, "Korporativno upravljanje i odgovornost direktora", predavač Ljubica Tomić advokat iz Beograda
  • 18. maj 2018. godine u 17,00 časova, "Ugovori, zaključenje, modifikacija i prestanak ugovora, uz osvrt na institute ugovorne kazne i odustanice", predavač Nenad Vojnović advokat iz Beograda
  • 24. maj 2018. godine u 17,00 časova, "Zaštita prava na pravično suđenje u krivičnom postupku", predavači Jugoslav Tintor i Aleksandar Popović, advokati iz Beograda i Žarko Marković, pravni savetnik Kancelarije OEBS-a u Beogradu
  • 25. maj 2018. godine u 17,00 časova, "Nasilje u porodici-građansko-pravni aspekti", predavač Petar Učajev advokat iz Beograda
  • 1. juni 2018. godine u 17,00 časova, "Osnovni pravni termini na engleskom jeziku", predavač Dr. Gordana Mitrović advokat iz Novog Sada
  • 8. juni 2018. godine u 17,00 časova, "Kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u praksi", predavač Svetlana Strunić advokat iz Beograda.

Učešće na predavanju potvrđuje se na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 18.04.2018.
Naslov: Redakcija