Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE: Pravilnik na snazi od 13. aprila 2018. godine


Izvršni odbor Komore javnih izvršitelja doneo je Pravilnik o početnoj obuci kandidata za javne izvršitelje ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018 - dalje: Pravilnik), koji je na snazi od 13. aprila 2018. godine.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program početne obuke kandidata za javne izvršitelje i uređuje se predmet, sadržaj, trajanje i način ostvarivanja početne obuke, kao i obaveze Komore javnih izvršitelja, trenera i kandidata.

Kako je propisano polaznik obuke mora da ima diplomu pravnog fakulteta.

Početna obuka kandidata za javne izvršitelje podrazumeva obuku iz oblasti procesnog izvršnog prava i povezanih oblasti prava i sastoji se od organizovanog prenošenja, sticanja, unapređenja i usavršavanja obaveznih teorijskih i praktičnih znanja i veština, potrebnih za imenovanje za javnog izvršitelja u skladu sa Programom, te obuhvata i obavljanje praktične obuke u javnoizvršiteljskoj kancelariji.

Početna obuka se ostvaruje kroz omogućavanje kandidatima za javne izvršitelje da:

- upoznaju mesto i ulogu javnih izvršitelja u pravosudnom sistemu i standarde profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja;

- upoznaju se sa veštinama javnoizvršiteljske profesije i javnoizvršiteljske etike;

- upoznaju organizaciju rada u javnoizvršiteljskoj profesiji;

- upoznaju se sa praktičnom primenom propisa od značaja za javnoizvršiteljsku profesiju;

- upoznaju se sa relevantnim procesnim i materijalnim zakonima i njihovom primenom;

- steknu nova znanja iz posebnih disciplina koja su im potrebna za rad.

Polaznici obuke se nakon završenog teorijskog dela obuke, upućuju na praktičnu obuku u javnoizvršiteljske kancelarije u kojima se obuka obavlja u kontinuitetu i podrazumeva upoznavanje sa procesima rada u javnoizvršiteljskoj kancelariji sa spiska javnoizvršiteljskih kancelarija, koje primaju kandidate za javne izvršitelje na praktičnu obuku.

Izvor: Redakcija, 18.04.2018.