Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Serviranje peciva u tanjiru, u pekari, ne smatra se posebnom uslugom na koju se obračunava PDV od 20 odsto, već se pekarski i mlečni proizvodi i dalje oporezuju po nižoj stopi od 10 odsto


Nedoumice više nema - burek, pecivo i jogurt koji kupite u pekari koštaće isto bilo da ga jedete odmah, ili ga nosite kući. Serviranje peciva u tanjiru, u pekari, ne smatra se posebnom uslugom na koju se, po novim propisima, obračunava PDV od 20 odsto, već će pekarski i mlečni proizvodi i dalje biti oporezovani po nižoj stopi od 10 odsto. Ovo će biti precizirano već pripremljenim izmenama Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017), koji je i uneo zabunu o stopi PDV-a i to najviše među računovođe.

- Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.), promet određenih dobara, između ostalog i određena vrsta hrane: hleb, pekarski proizvodi - burek, kifla, krofna i dr., zatim mleko, mlečni proizvodi oporezuje se po posebnoj, nižoj poreskoj stopi PDV - objašnjavaju u Ministarstvu finansija. Ukoliko se radi o prometu dobara, poput na primer prodaje bureka ili nekog drugog peciva, uključujući i jogurt, reč je o prometu dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, bez obzira na to da li će ga kupac konzumirati na licu mesta u pekari, na putu do kuće ili kod kuće. S tim u vezi, ne postoji opravdani razlog koji upućuje na poskupljenje navedenih proizvoda.

U Ministarstvu ističu da je izmena podzakonskog akta koji regulišu ovo pitanje već spremna i da se njegova objava očekuje u najkraćem roku.

- Sa ciljem da se u budućim tumačenjima ove materije izbegnu sve nedoumice, Ministarstvo finansija pripremilo je izmenu Pravilnika, kojom precizira da konzumacija pekarskih proizvoda u pekarama nije predmet oporezivanja od 20 odsto - rečeno je u Ministarstvu.

Pitanje obračuna PDV na konzumaciju hrane u pekari pokrenule su računovođe. Smatraju da je do nedoumice došlo prilikom usaglašavanja naših pravila sa evropskim.

U tekstu našeg Pravilnika svako posluživanje hrane smatra se uslugom, a u evropskom tekstu se kaže u objektima gde je uslužna delatnost dominantna. Znači u restoranima. To je posledica presude Evropskog suda, a ona je odgovor na zahtev nekoliko evropskih zemalja. I tamo je postojala pometnja kada je uveden pravilnik koji se odnosi na utvrđivanje usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B. - D. I. K., 12.04.2017.
Naslov: Redakcija