Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017-2020: Rasprava će trajati do 3. maja 2017. godine


U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 12. aprila 2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017-2020.

Javna rasprava sprovodi se u periodu do 3. maja 2017. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: marija.vucinic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Beogradu koji će se održati 21. aprila 2017. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 10 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 13.04.2017.
Naslov: Redakcija