Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPECIJALISTIČKA OBUKA SUDIJA I TUŽILACA OSNOVNIH I VIŠIH SUDOVA O PRIMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU U BEOGRADU, NOVOM SADU, NIŠU I KRAGUJEVCU


Pravosudna akademija u skladu sa godišnjim planom nastavlja program obuke sudija i tužilaca za implementaciju Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014).

Nakon održana 3 ciklusa, za sudije i tužioce osnovnih i viših sudova planirano je da se obuke 4 ciklusa održe po sledećem rasporedu:

6. maj u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 4 za sudije i tužioce sa područja beogradske apelacije

13. maj u Beogradu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 4 za sudije i tužioce sa područja beogradske apelacije

13. maj u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Specijalistički trening 4 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije

20. maj u Kragujevcu (sala Apelacionog javnog tužilaštva) - Okrugli sto 4 za sudije i tužioce sa područja kragujevačke apelacije

20. maj u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Specijalistički trening 4 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije

27. maj u Nišu (sala Pravosudne akademije) - Okrugli sto 4 za sudije i tužioce sa područja niške apelacije

27. maj u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Specijalistički trening 4 za sudije i tužioce sa područja novosadske apelacije

3. jun u Novom Sadu (Apelacioni sud) - Okrugli sto 4 za sudije i tužioce sa područja novosadske apelacije

Teme koje će biti obrađene u ovom ciklusu su:

 - na specijalističkim treninzima:

  • Nivo dokaza potreban za donošenje naredbe o sprovođenju istrage
  • Ocena dokaza
  • Provera bankovnih računa
  • (ukratko i o Tajnim fondovima,forenzičkom računovodstvu i of –šor bankarstvu)

- na okruglim stolovima:

  • Pritvor kao mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka
  • Nivo dokaza potreban za donošenje osuđujuće presude

Agendu možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija