Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OČEKUJE SE USVAJANJE IZVEŠTAJA SA SKRININGA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 19 - SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE


Između država članica EU, tokom ove nedelje, trebalo bi da bude usvojen izveštaj sa skrininga za Poglavlje 19, koje tretira socijalnu politiku i zapošljavanje, izjavila je šefica Pregovaračkog tima, Tanja Miščević.

Za Poglavlje 19 se radi Akcioni plan kao i analitička baza svih istraživanja i zahteva neophodnih za proces pregovaranja, navela je Miščević otvarajući okrugli sto na temu "Regulisanje konflikata: pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova".

"Po prvi put u pregovaračkom procesu jedna država će pre otvaranja poglavlja, a zarad pregovora imati analitičku podršku svih istraživanja koja su do sada napravljena u svakom od pojedinačnih poglavlja i zahteva za ono što nam je potrebno da bismo na najbolji način mogli da napravimo pregovaračka dokumenta i tamo gde postoji prostor tražili prelazne tranzicione periode", ukazala je Miščević.

To je, kako je navela bitno, da bi pregovore vodili ne u skladu sa našim osećajem kako to treba da izgleda, već u skladu sa onim što objektivno jeste.

Miščević je napomenula da se pokazuje da tema socijalnog dijaloga, iako nije najvažnija, koja dobija mesto na prvim stranicama medija, jeste za nas suštinski važna i da je kao takvu posmatramo.

Član Pregovaračkog tima, Zoran Stojiljković, rekao je da izrada Akcionog plana praktično znači da zbog težine problema i nedostatka kapaciteta mi još nismo u stanju da otvorimo pregovaračko poglavlje i da treba u vrlo kratkom razumnom roku da kroz Akcioni plan podignemo te kapacitete, jasno profilišemo i targetiramo kritičke tačke.

"Treba da utvrdimo polja koja prave smetnje i da se vidi kako da se u najkraćem mogućem roku uz pomoć svih koji mogu da podrže - i od projekata i onoga što je pregovarački tim, akademska zajednica, organizacije civilnog društva, da socijalni partneri - reprezentativni sindikati i Unija poslodavaca pogidnu kapacitete", rekao je Stojiljković.

Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, najavio je da će u utorak 19. aprila 2016. godine, biti održan prvi sastanak radne grupe koja će u narednom periodu raditi na tekstu izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009), ukazujući da je uloga Agencije je da doprinosi uspešnosti socijalnog dikaloga.

"Očekujemo da novi Zakon proširi nadležnosti same Agencije i poveća ulogu miritelja i arbitara u socijalnom dijalogu i u rešavanju individualnih radnih sporova", naveo je Radivojević.

Prema njegovim rečima, Agencija može da deluje preventivno i da se uključi u postupak kolektivnog pregovaranja pre samog otpočinjanja pregovora.

Ako se to ne dogodi i u toku pregovora dođe do spornih pitanja, miritelji Agencije mogu da se uključe u preogovre i u najkraćem - zakonskom roku od 30 dana, doprinesu da se sporne situacije reše i da se potpiše sporazum o rešenju spornih pitanja, naglasio je Radivojević.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija