Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: SVA MERNA MESTA MORAJU BITI DOSTUPNA SLUżBENIM LICIMA "EPS DISTRIBUCIJE" RADI OčITAVANJA, KONTROLE I ODRżAVANJA BROJILA. ELEKTROPRIVREDA SRBIJE PLANIRA DA U NAREDNOM PERIODU IZ KUćA IZMESTI 35.000 MERNIH UREđAJA GODIšNJE


Napadi pesnicama, palicama, ali i vatrenim oružjem na radnike distribucija, ali i brojne krađe struje - osnovni su razlog zbog kojeg sva brojila moraju da se izmeste na bandere. Iako ova akcija u "Elektroprivredi Srbije" traje još od 2007. godine, svega tri odsto merača struje do sada je izmešteno iz kuća, ali se u narednom periodu očekuje prebacivanje 35.000 merača godišnje.

Prva na listi za izmeštanje su ona brojila za čije vlasnike se sumnja - da kradu struju, mada je ideja da se svi uređaji prenesu na bandere.

Od januara 2007. godine do kraja 2014. godine na teritoriji Srbije ukupno su izmeštena 110.423 merna mesta, a u periodu od 2016. do 2020. godine na području cele Srbije trebalo da bude prebačeno još oko 175.000.

- U skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014) sva merna mesta moraju biti dostupna službenim licima "EPS distribucije" radi očitavanja, kontrole i održavanja brojila - kažu u EPS- u.

Prvo se izmeštaju brojila gde postoji sumnja na neovlašćeno korišćenje električne energije, a među prioritetima su i merna mesta nedostupna za očitavanje potrošnje, ona gde kupci ne dozvoljavaju obustavu isporuke električne energije i merna mesta na područjima sa velikim procentom netehničkih gubitaka.

Iako se, na prvi pogled, radi o akciji koja može samo da pomogne EPS-u, distributeri na terenu opet nailaze na komplikacije kada premeštaju brojila.

- Problem predstavlja što pojedini korisnici ne dozvoljavaju neophodne radove na fasadama objekata - dodaju u EPS. - Tehnički su obimniji i zahtevniji radovi u slučajevima kada se stub nalazi u dvorištu korisnika i potrebno ga je izmestiti na javnu površinu, a potom premestiti mesto merenja.

Ima i potrošača koji su mahom nepoverljivi prema brojilu koje im očitava struju, a ne nalazi se u njihovoj kući.

- Ko mi garantuje da se neko neće popeti na banderu i zakačiti se na moje brojilo ili da mi neće uništiti uređaj. Pitam se samo ko će to da plati, jer smo mi vlasnici brojila - kaže Beograđanka I. B.

Ipak, iskustva sa terena pokazuju da korisnici kojima su izmeštena brojila nisu imali slične probleme.

Koje su prednosti

* Manja je potreba da se angažuje policija u akcijama kontrole i obustave isporuke električne energije u područjima gde su brojila izmeštena iz kuća i dvorišta.

* Olakšava se pristup brojilima pri očitavanju potrošnje, čime se smanjuju broj neočitanih brojila i gubici u distribuciji električne energije.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Radulović, M. L. Janković, 17.04.2016.
Naslov: Redakcija