Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: RASPISAN OGLAS ZA IZBOR SUDIJA UPRAVNOG SUDA, APELACIONIH, VIšIH, OSNOVNIH, PRIVREDNIH I PREKRšAJNIH SUDOVA. ROK ZA PRIJAVU 4. MAJ 2016. GODINE


Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 12. aprila 2016. godine, doneo je odluku o raspisivanju oglasa za izbor sudija za:

 • Upravni sud,
 • Apelacioni sud u Beogradu,
 • Apelacioni sud u Novom sadu,
 • Apelacioni sud u Nišu,
 • Viši sud u Beogradu,
 • Viši sud u Novom Sadu,
 • Viši sud u Pančevu,
 • Viši sud u Požarevcu,
 • Osnovni sud u Kragujevcu,
 • Osnovni sud u Kraljevu,
 • Osnovni sud u Kuršumliji,
 • Osnovni sud u Nišu,
 • Osnovni sud u Novom Pazaru,
 • Osnovni sud u Čačku,
 • Privredni sud u Zrenjaninu,
 • Privredni sud u Nišu,
 • Prekršajni sud u Novom Pazaru i
 • Prekršajni sud u Čačku.

Oglas je objavljen 15. aprila 2016. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 4. maja 2016. godine.

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 1, 2, 3. i 4. i člana 45. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015) da podnesu prijavu.

U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv suda za koji kandidat konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat koji podnosi prijavu za prvi izbor na sudijsku funkciju dostavlja:

 • overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu,
 • overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • dokaz o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita i
 • uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija".

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva,15.04.2016.
Naslov: Redakcija