Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Poreske olakšice za početnike u poslovanju iskoristilo 1.000 preduzetnika


Poreske olakšice za početnike u poslovanju koje su na snazi od oktobra 2018. godine do sada je iskoristilo 1.000 preduzetnika koji su pokrenuli sopstveni biznis, najčešće u sektoru usluga, u proizvodnji, prehrambenoj industriji, turizmu, tekstilnoj i drvnoj industriji.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović rekla je da prvi rezultati poreskog oslobođenja pokazuju da je ta mera prevazišla očekivanja te organizacije, koja se inače, zalaže za manje birokratije i bolje uslove poslovanja.

Jovanović je rekla da neke brojke opominju - veliki broj mladih odlazi iz zemlje, a statistika je nepovoljna i kad je zapošljavanje u pitanju.

"Sproveli smo istraživanje kod onih koji pokreću biznis i ustanovili da su im veliki problem obaveze prema državi, odnosno porezi i doprinosi na zarade i to od prvog dana kad se registruju", rekla je Jovanović.

Sa Ministarstvom finansija i nadležnim institucijama NALED je radio na tome da se ti propisi izmene i od oktobra 2018. godine na snazi je oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za sve koji su završili fakultet u proteklih godinu dana, srednju školu, ili su duže od šest meseci na birou, a pokrenuli su sopstveni biznis.

Prema analizi NALED-a, to će im uštedeti oko 250.000 dinara godišnje, rasteretiti ih od rizika i ohrabriti da pokušaju da realizuju svoju ideju.

Kako je navela, u prva tri meseca od kad je uvedena ova olakšica nju je koristilo više od hiljadu ljudi u 30 opština.

Početnici u biznisu od 1. oktobra su oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini rada.

Te mere su predviđene Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.) i odnose se na preduzeća koja se osnuju do kraja decembra 2020. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.03.2019.
Naslov: Redakcija