Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KREDITIRANJU AGRARA: 4% kamata za kredite u stočarstvu i 6% za ostala ulaganja, period mirovanja godinu dana


Ministarstvo poljoprivrede Srbije objavilo je Pravilnik o uslovima na osnovu kojih gazdinstva mogu da dobiju kredite od jedne do tri godine za poljoprivrednu proizvodnju, a koje će subvencionisati država.

  • Krediti će se odobravati u dinarima bez valutne klauzule sa PERIODOM MIROVANJA DO GODINU DANA, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede (www.mpsv.gov.rs).
  • KAMATNA STOPA je četiri odsto na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i šest odsto za kredite namenjene razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku imaju:

  • poljoprivrednici,
  • nosioci komercijalnog porodičnog gazdinstva,
  • preduzetnici i
  • zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
  • kao i mikro i mala preduzeća.

Poljoprivrednici, preduzetnici i firme mogu da računaju na iznos do pet miliona dinara, a zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.

Krediti se pored ostalog mogu tražiti za nabavku priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi, junadi, jagnjadi, jaradi i prasadi za tov, priplodnih grla u svinjarstvu, pilića za tov, nabavku pčela i riblje mlađi za tov.

Kredit se mogu dobiti i za kupovinu semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo, kao i za sve vrste mineralnih đubriva i sve vrste sredstava za zaštitu bilja.

Država će pomoći i ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, pa će krediti moći da se traže i za nabavku mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, što uključuje kombajne, traktore, mehanizaciju za predsetvenu obradu zemljišta, mehanizaciju za setvu, mehanizaciju za zaštitu, opremu za čuvanje, preradu i pakovanje.

Kredit će moći da se uzme i mehanizaciju i opremu za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja.

U Ministarstvu poljoprivrede nisu mogli da preciziraju kolika je ukupno novca iz budžeta predviđeno za te subvencionisane kredite. Tek se očekuje i potpisivanje ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

Izvor: www.mpsv.gov.rs