Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. FEBRUARA 2016. GODINE NASTAVAK PETOG VANREDNOG ZASEDANJA I SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, GLOBALNE ORGANIZACIJE PARLAMENTARACA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U SRBIJI - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA U POJEDINOSTIMA


Nastavak Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini održaće se 19. februara 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Velikoj sali.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije započeli su 17. februara 2016. godine Peto vanredno zasedanje. Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice i to:

  1. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine,
  2. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
  3. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
  4. Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu,
  5. Predlogu zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i
  6. Predlogu zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala.

U ime predlagača, predložene zakone obrazložila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević- Bošković.

U nastavku sednice poslanici će razmatrati predložene zakone u pojedinostima, kao i amandmane na predloge ovih zakona.

47. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana 19. februara 2016. godine,sa početkom u 9,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu u pojedinostima;

2. Razno.

25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine 47. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana 19. februara 2016. godine,sa početkom u 9,00 časova, u sali IV na prvom spratu.

Dnevni red :

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;

2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, u načelu;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

4. Razno.

10. sastanak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji biće održan 19. februara 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III.

Dnevni red :

-Usvajanje zapisnika sa Devetog sastanka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji;

1. Razmatranje Predloga programa rada Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Srbiji za period 2016 – 2017. godine;

2. Predstavljanje Izveštaja o proceni borbe protiv korupcije u 2015. godini;

3. Dogovor o predstavnicima Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Srbiji na predstojećoj konferenciji u Azerbejdžanu i u budućem regionalnom ogranku;

4. Dogovor o predstavljanju rada Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Srbiji na uvodnom seminaru za nove poslanike u Narodnoj skupštini;

5. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 18.02.2016.
Redakcija