Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O IZVEŠTAJU O ISPUNJENJU PRVOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: SUGESTIJE SE šALJU DO 24. FEBRUARA 2016. GODINE


Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. februara 2016. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Izveštaj naglašava visok nivo uspešnosti u sprovođenju Akcionog plana, sa preporukom da se u sledećoj fazi veća pažnja posveti uključivanju nivou lokalnih samouprava i aktivnijoj saradnji nadležnog ministarstva sa organizacijama civilnog društva.

Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, putem e-adrese ili direktno kroz dokument.

Javni poziv na konsultacije Parnterstva za otvorenu upravu može se pronaći na sledećem linku: http://www.opengovpartnership.org/node/8583.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 18.02.2016.
Redakcija