Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA RS ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 28. FEBRUARA 2016. GODINE


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u postupku pripreme Predloga Nacrta strategije razvoja turizma, sprovodi javnu raspravu o predlogu ove Strategije do 28. februara 2016. godine.

Pozivaju se predstavnici stručne javnosti kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije, za vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem elektronske pošte na e-mail: jasna.simovic@mtt.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava-Nacrt Strategije razvoja turizma RS za period od 2016. do 2025. godine".

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strategije i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Članovi Nacionalnog saveta za razvoj turizma RS su na sednici održanoj u petak, 12. februara jednoglasno u načelu usvojili Nacrt Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. godine.

Nacionalni savet obrazovan je 24. jula 2014. godine u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 18.02.2016.
Redakcija